portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 2856
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Biznis linka XL
2019-01-16
zmluva
Ľudová hudba Vrchári-Marek Uličný
220,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dohoda o hudobnej produkcii
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Priebežný audit vedeného účtovníctva k 30.09.2019
2019-01-15
zmluva
Ján Kozlík
12 710,20 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva o úhrade nákladov na rozšírenie verejného vodovodu
1
dodatok
Dávid Karafa
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 78/5 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2, kat. úz. Malé Krškany-Správne uvedené vlastníctvo predávajúceho
2019-01-14
zmluva
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
0,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
201900158
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,42 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra Orange -MŠ
201900157
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,98 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900156
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,62 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900155
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
409,14 EUR
18.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny
201900154
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
224,42 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru a služieb - elektrina
201900153
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
201900152
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
817,11 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
201900151
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
6 355,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - Malé Krškany na základe zmluvy o dielo č. 1/2019
201900150
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
175,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201900149
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
337,68 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tonerov do tlačiarní - OcÚ
201900148
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
57,80 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900147
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
24,70 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900146
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
135,30 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201900145
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 6/2019 - MŠ
« naspäť 1234... 143 ďalej »