portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2439
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2017
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
58 304,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. OBP 007/17
94/2017
oznam
Milan Tichánszki, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
93/2017
oznam
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
163 730,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Záložná zmluva
DF476-600/2017
faktúra
DF476-600/2017
87 656,23 EUR
21.11.2017
Predmet: DF476-600/2017
92/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/010/65 o pomoci v hmotnej núdzi
91/2017
oznam
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
208 403,10 EUR
14.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
90/2017
oznam
Viliam Salgó, Pekárska 937/5, 941 31 Dvory nad Žitavou
235,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
89/2017
oznam
ARCHIKO, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
9 420,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 02/2017
88/2017
oznam
ARCHIKO PLUS, s.r.o., Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
12 000,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2017
87/2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
10 979,37 EUR
30.10.2017
Predmet: Dohoda č. 17/17/50J/30/NS/NP PZ VAOTP - 3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
86/2017
oznam
Ladislav Vadkerti, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
85/2017
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci s prvkami príkaznej zmluvy
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapsztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Dodatok č. 1/2017 k dohode č. 16/17/059/12/NP Podpora ZP zo dňa 15.12.2016 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2
dodatok
RENAUDIT CONSULTING, s.r.o., Vajanského 3, 949 01 Nitra
1 100,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Zákazkový list audítora K zmluve č. 19/10/15
84/2017
oznam
Alexander Mikulka, 940 01 Nové Zámky
285,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
83/2017
oznam
STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 835,50 EUR
12.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
5
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
82/2017
oznam
Marta Gondžalová, 940 01 Nové Zámky
100,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti