portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2327
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapsztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Dodatok č. 1/2017 k dohode č. 16/17/059/12/NP Podpora ZP zo dňa 15.12.2016 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2
dodatok
RENAUDIT CONSULTING, s.r.o., Vajanského 3, 949 01 Nitra
1 100,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Zákazkový list audítora K zmluve č. 19/10/15
84/2017
oznam
Alexander Mikulka, 940 01 Nové Zámky
285,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
83/2017
oznam
STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 835,50 EUR
12.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
5
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
82/2017
oznam
Marta Gondžalová, 940 01 Nové Zámky
100,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
81/2017
oznam
Pavol Krajčovič, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 200,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
80/2017
oznam
PhDr. Dis.art. MDrV. Ladislav Dráfi, Gy. Széchényiho 8, 940 70
550,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Príkazná zmluva
Obj. MŠŠJ 91-110/2017
objednávka
Obj. MŠŠJ 91-110/2017
02.10.2017
Predmet: Obj. MŠŠJ 91-110/2017
Obj. OcÚ 131-190/2017
objednávka
Obj. OcÚ 131-190/2017
02.10.2017
Predmet: Obj. OcÚ 131-190/2017
OF71-120/2017
faktúra
OF71-120/2017
51 424,75 EUR
02.10.2017
Predmet: OF71-120/2017
MŠDF31-110/2017
faktúra
MŠDF31-110/2017
2 257,82 EUR
02.10.2017
Predmet: MŠDF31-110/2017
DF341-475/2017
faktúra
DF341-475/2017
68 781,07 EUR
02.10.2017
Predmet: DF341-475/2017
2
dodatok
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
4 563,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o spolupráci
79/2017
oznam
Claudia Štrúbelová, SNP 169, 935 41 Tekovské Lužany
1 550,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone
78/2017
oznam
Milan Svrček a manželka Alžbeta Svrčeková, 941 31 Dvory nad Žitavou
4 000,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Dohoda o skončení dohody č. 17/17/054/175 - PZ o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
77/2017
oznam
Mesto Nitra, Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra
490,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy