portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2440
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2
dodatok
Vodohospodárske stavby, a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava
565 655,84 EUR
20.05.2019
Predmet: dodatok č.2. k zmluve o dielo č.352/2018
5
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
17.05.2019
Predmet: dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
66/2019
oznam
Základná škola,Hlavné nám.14,Dvory nad Zitavou,Mgr.Králiková Mária
40 346,28 EUR
16.05.2019
Predmet: Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku obce
65/2019
oznam
Základná škola Adolfa Majthényiho s VJM,Mgr.Lívia Szogyéniová
27 859,68 EUR
16.05.2019
Predmet: zmluva o prevode správy hnuteľného majetku obce
5
dodatok
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
233,00 EUR
15.05.2019
Predmet: dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní služieb
64/2019
oznam
Anna Cs.,Dvory nad Zitavou
0,00 EUR
14.05.2019
Predmet: zmluva o nájme hrobového miesta
63/2019
oznam
MP Profit PB s.r.o.,Hliníky 712/25,01701,Považská Bystrica,Judr.Martina Hájiková konatel
2 000,00 EUR
13.05.2019
Predmet: zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
62/2019
oznam
Daffer spol.s.r.o.,Včelárska 1,97101 Prievidza,Ing.Daniel Krajčovič,konatel
85 752,85 EUR
13.05.2019
Predmet: kúpna zmluva
61/2019
oznam
Gabriel š.,Dvory and Zitavou
500,00 EUR
13.05.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
1
dodatok
DATALAN a.s.,Galvaniho 17/A,82104 Bratislava,zast.Ing.Marek Paščák
6 480,00 EUR
09.05.2019
Predmet: dodatok k licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb
60/2019
oznam
DATALAN a.s.,Galvaniho 17/A,82104 Bratislava,zast.Ing.Marek Paščák
7 500,00 EUR
09.05.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
59/2019
oznam
MB Servis s.r.o.,Kostolecká 1242/19A,92221 Moravany nad Váhom, Slovenská republika
159 500,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva-Zlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácii v správe obce zametací, umývací a čistiaci stroj
58/2019
oznam
Skautský zbor Kaszap István Dvory
300,00 EUR
25.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
57/2019
oznam
Základná škola Adolfa Majthényiho s VJM-Majthényi Adolf Alapiskola Dvory
500,00 EUR
25.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
56/2019
oznam
Slovenský zvaz chovatelov poštových holubov ZO-Dvory
100,00 EUR
25.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
55/2019
oznam
S.Adriana,Dvory nad Zitavou
0,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o nájme hrobového miesta
54/2019
oznam
Ikrényi&Rehák s.r.o.advokátska kancelária,šoltésovej 2.,81108,Bratislava
0,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní právnych služieb
53/2019
oznam
HUDVORD 1075 o.z.Dvory
200,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
52/2019
oznam
Kynologický klub Dvory
400,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
51/2019
oznam
CSEMADOK z.o. Dvory
500,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
« naspäť 1234... 122 ďalej »