portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres
zverejnené dokumenty: 386
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/1
faktúra
Došlé faktúry 1_1_31_1_2020
0,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Došlé faktúry
2020/50
zmluva
TENZONA Slovakia s.r.o.
36286451
4 428,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Návrh kúpnej zmluvy
2020/38
zmluva
Ing. Lelkes Peter a Lelkesová Helena
5,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Zmluva o prenájmepozemku v extraviláne obce č, 01/2020
2020/37
zmluva
PORR s.r.o.
36667102
135 835,31 EUR
22.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia MK v obci Sokolce
DOSFA 25_11_31_12_2019
faktúra
Došlé faktúry
0,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Došlé faktúry 25.11.-31.12.2019
2020/35
zmluva
Agroservis spol. s.r.o.
31441751
11 808,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva -KZ201902/KN/PJ na dodávku strojov a zariadení
2020/34
zmluva
Agroservis spol. s.r.o.
31441751
164 736,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva - dodávka strojova zariadení
2020/28
zmluva
COOP Jednota Komárno,SD
36520161
0,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva - predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru
2019/353
zmluva
TONEX, spol.s.r.o.
31429220
178 097,62 EUR
23.12.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1101/2019 - stavba zberný dvor obce
2019/346
zmluva
Disig, a.s.
35975946
100,80 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Došlé faktúry 1.10.-25.11.2019
faktúra
DFA
0,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Došlé faktúry 1.10.-25.11.2019
2019/320
zmluva
Forgács Ladislav rod. Forgács
12 800,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2019/303
zmluva
Environmentálny fond
30796491
180 000,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Zmluva č. 140188 08U02
2019/311
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
348 083,59 EUR
14.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2019/310
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
0,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o nakladní s komunálnym odpadom, s drobným stavebných odpadom a objemovým odpadom
296/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
0,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dohoda č. 19/14/010/50
297/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
0,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dohoda č. 19/14/012/27 o pomoci v hmotnej núdzi
298/2019
zmluva
PNET Communications s.r.o.
43847692
18,50 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o pripojení INTERNET
200/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Zmluva o grantovom účte
280/2019
zmluva
Západolsovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva č. 4/1000134530 o dodávke vody
« naspäť 1234... 20 ďalej »