portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 301
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
764/2012
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
1 000,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
NSK/LEADER2/2012-OP123/1/1
zmluva
Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov
42113113
2 899,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja
1426/2012
zmluva
Slovenská pošta a.s.
36631124
1,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
165/2012
zmluva
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
500,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 165/2012 "Envirofond 2013"
166/2012
zmluva
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
500,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 166/2012 "Envifond 2013"
184/2012
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
200,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva č. 184/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010
2012/05/01
zmluva
Slovenská katolícka charita
00179132
0,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci-zabezpečenie rozdávania potravín
Došlé faktúry od 1.4.2012 do 11.5.2012
faktúra
Obec Sokolce
00306665
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Došlé faktúra od 1.4.2012 do 11.5.2012
3305104412
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
3305104312
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
22,75 EUR
11.05.2012
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
13/§50j/2012/R
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
10 227,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Dohodač. 13/§50j/2012/R
2012321054-2012321122
faktúra
Kniha faktúr
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Došlé faktúry od 17.2.2012 do 31.3.2012
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
MK-6914/2012/7.1
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
800,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
151/12
zmluva
Okresný súd Komárno
00165646
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
20/§51/2012
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absol- ventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2012321001-2012321053
faktúra
DFA
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Došlé faktúra
211478-211567
faktúra
Obec Sokolce
00306665
0,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Došlé faktúry 17.11.2011-31.12.2011
25/2012
zmluva
COOP Jednota Komárno SD
36520161
0,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Kúpna zmluva
20120101
zmluva
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo
36260665
0,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Kúpna zmluva