portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 292
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3305104312
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
22,75 EUR
11.05.2012
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
13/§50j/2012/R
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
10 227,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Dohodač. 13/§50j/2012/R
2012321054-2012321122
faktúra
Kniha faktúr
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Došlé faktúry od 17.2.2012 do 31.3.2012
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
MK-6914/2012/7.1
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
800,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
151/12
zmluva
Okresný súd Komárno
00165646
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
20/§51/2012
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absol- ventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2012321001-2012321053
faktúra
DFA
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Došlé faktúra
211478-211567
faktúra
Obec Sokolce
00306665
0,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Došlé faktúry 17.11.2011-31.12.2011
25/2012
zmluva
COOP Jednota Komárno SD
36520161
0,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Kúpna zmluva
20120101
zmluva
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo
36260665
0,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Kúpna zmluva
2/S101000094
zmluva
A.S.A. Slovensko spol.s.r.o.
31318762
06.12.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
20111101
zmluva
MABONEX Slovakia s.r.o.
31428819
18.11.2011
Predmet: Kúpno-predajná zmluva
Došlé faktúry
faktúra
Došlé faltúry
16.11.2011
Predmet: Došlé faktúry
20111004
zmluva
N&N Minimarket
30418921
19.10.2011
Predmet: Kúpna zmluva
2011004
zmluva
Detská ambulancia
34060365
306,00 EUR
14.10.2011
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na prevádzkovanie zdravotnej služby
8242011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
1 000,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
20111003
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
19,50 EUR
11.10.2011
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
20111002
zmluva
Judita Závodná - VITAMIX
43649912
11.10.2011
Predmet: Kúpna zmluva
20111001
zmluva
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
00656062
150,00 EUR
07.10.2011
Predmet: Darovacia zmluva