portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 275
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20111003
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
19,50 EUR
11.10.2011
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
20111002
zmluva
Judita Závodná - VITAMIX
43649912
11.10.2011
Predmet: Kúpna zmluva
20111001
zmluva
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
00656062
150,00 EUR
07.10.2011
Predmet: Darovacia zmluva
20110903
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
00193267
30.09.2011
Predmet: Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
20110902
zmluva
OVOSHOP - Vörösová Juliana
17600715
30.09.2011
Predmet: Zmluva o dodávke materiálu a tovaru
20110901
zmluva
ABC - Juliana Ághová
40174247
30.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
A0652054
zmluva
Orange Slovensko a.s.
00306665
0,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
Evidencia faktúr 19.4.-31.8.2011
faktúra
Dodávateľia
22.09.2011
Predmet: Evidencia faktúr 19.4.-31.8.2011
N322/2011
zmluva
Szép Július, Szépová Alžbeta
11 100,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Kúpna zmluva - Július Szép a Alžbeta Szépová
20062011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
120,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2011
zmluva
Csehová Klára
46219498
1 377,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Zmluva o najme nebytovych priestorov
185/2011
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861598
250,00 EUR
14.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
MK-01258/2011/9.1
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
0,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - programu Kultúrne poukazy 2011
2011/05/02
zmluva
UCOIL s.r.o.
45995257
0,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Zmluva o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovanie použitých jedlých olejov a tukov na území obce
2011/0501
zmluva
UCOIL s.r.o.
45 995 257
0,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Zmluva o odbere použitého kuchynského oleja
2011
zmluva
AP-Tech s.r.o.
36742210
1 264,67 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo - vchodové dvere
1/2011
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
29.04.2011
Predmet: Dodatok k dohode č. 20/§50j/2011
Došlé faktúry 1.3.-18.4.2011
faktúra
DFA
27.04.2011
Predmet: Došlé faktúry 1.3.-18.4.2011
42/§51/2011
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961195
20.04.2011
Predmet: Dohoda o absolventskej praxi
1/S101000094
dodatok
A.S.A. Slovensko spol.s.r.o.
31318762
14.04.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom