portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 292
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/14/010/59
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
0,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
278/2017
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 59/151/2017
285/2017
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva č. 4/52654 o dodávke vody z verejného vodovodu
284/2017
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva č. 4/40905700
283/2017
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva č. 4/40905760 o dodávke vody z verejného vodovodu
282/2017
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva č. 4/1000062949
281/2017
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva č. 4/40905790 o dodávke vody z verejného vodovodu
280/2017
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva č. 4/40905820
279/2017
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluca č. 4/40905840 o dodávke vody z verejného vodovodu
275/2017
zmluva
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
324,49 EUR
20.10.2017
Predmet: Támogatási szerződés BGA/2900/2017
DF2017/411_516
faktúra
Došlé FA
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Došlé faktúry DF2017/411_DF2017/516
2017/03/499
zmluva
Nadácia ZSE
35823551
650,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
262/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2017/228
zmluva
Environmentály fond
30796491
150 000,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Zmluva č. 12359508U02
2017/225
zmluva
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
0,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte
Došlé faktúry
faktúra
Dodávateľia
0,00 EUR
29.08.2017
Predmet: Došlé faktúry 2017/256-2017/410
2/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
1774742215
2 000,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1/2017
zmluva
Telovýchovný jednotka Družstevník
31105238
7 500,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
212/2017
zmluva
MAS Združenie Dolný Žitný ostrov
42113113
4 294,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
205/2017
zmluva
Festivitas eventum, s.r.o.
50150022
4 520,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo