portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 259
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/1
zmluva
Milan Krnčan a Iveta Domonkosová
39,83 EUR
19.01.2017
Predmet: Nájomná zmluva
2016
zmluva
Obec Holiare
34006613
2 100,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
5/BN/2016
zmluva
Ladislav Fitos - Semicon Elektronic
32300948
3 067,44 EUR
06.12.2016
Predmet: Zmluva o modernizácii rozhlasových ústrední Sokolce a Holiare
298/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
0,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Dohoda č. 16/14/010/16
263/2016
dodatok
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
1,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojeník IS Dátové centrum obcí a miest
261/2016
zmluva
TONEX, spol.s.r.o.
31429220
43 172,17 EUR
13.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 0209/2016
9500626
dodatok
Orange Slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
234/2016
zmluva
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
00656062
200,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Zmluva o reklamnej spolupráci
N609/2016
zmluva
Balogh Štefan, Balogh Tímea, Filko Ľudovít, Filková Eleonóra, Mgr. Kovács Vojtech, Kovácsová Alžbeta
1 957,20 EUR
19.09.2016
Predmet: Notárska zápisnica
226/2016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
14.09.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok
DFA 2016_269_407
faktúra
Obec Sokolce
00306665
0,00 EUR
06.09.2016
Predmet: Došlé faktúry 269_407
1
dodatok
SR - Ministerstvo vnútra SR
00151866
1 541,16 EUR
06.09.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-384 zo dňa 9.6.2016
196/2016
zmluva
Súkromná ZUŠ Sylvie Czafrangóovej
42332648
0,00 EUR
02.08.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
188/2016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
65/2016
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zmluva č. 65/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúra v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
DFA 2016_1_268
faktúra
Obec Sokolce
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Došlé faktúry 2016/0011-268
2016
zmluva
Natur- Pack, a.s.
35979796
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
03/06/2016
oznam
TRANSBETON PLUS spol.s.r.o.
36249131
5 045,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
04/06/2016
zmluva
TRANSBETON PLUS spol.s.r.o.
36249131
19 175,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
164/2016
zmluva
RIGHTAUDIT s.r.o.
46999230
350,00 EUR
16.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb