portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Sokolce
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 259
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
162/2016
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
400,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Zmluva č. 63/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
456/2016
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
1 500,00 EUR
26.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
131/2016
zmluva
Občianske združenie Gogazyl
42166004
46,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby
116/2016
zmluva
ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
76415
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
700,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotázie z prostriedkov DPO SR
25/2016/§54-ŠnZ
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
19 711,80 EUR
18.03.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
622016
zmluva
Grooverecords Kft.
185 000,00 HUF
18.03.2016
Predmet: Zmluva o hudobnon vystúpení
65/2016
zmluva
MAADOS s.r.o.
48038814
266,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
2016
zmluva
BLACKHAWK SECURITY S.R.O.
48184713
88,69 EUR
25.02.2016
Predmet: Zmluva - poplachový systém
4/1000062949
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
0,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
32/2016
zmluva
Istertrade s.r.o.
00306665
0,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
1/2016
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Došlé FA 492_627
faktúra
Došlé FA 492_627
0,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Došlé faktúry 15321492-15321627
623/2015
zmluva
COOP Jednota Komárno,SD
36520161
0,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Kúpna zmluva
594/2015
zmluva
Csehová Klára
2 520,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
618/2015
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Znluva o pripojení k Informačnému systému Dítové centrum obcí a miest
614/2015
zmluva
Súkromná ZUŠ Sylvie Czafrangóovej
42332648
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
607/2015
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
2,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zberu odpadov
27838-1/2015-KN
zmluva
Sociálna poisťovňa
30807484
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
693/2015
zmluva
Zerényi Sidónia, Iveta, Eva
0,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Zámenná zmluva