portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1342
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
69/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
68/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
67/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
26,82 EUR
11.05.2018
Predmet: drvený kameň na úpravu školského dvora
66/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,29 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
65/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
230,00 EUR
11.05.2018
Predmet: osadenie komínov
64/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
127,50 EUR
11.05.2018
Predmet: odborná prehliadka kotolne
63/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
11.05.2018
Predmet: revízia komínov
62/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
130,71 EUR
11.05.2018
Predmet: oprava vodovodnej prípojky Fučíkova
61/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
60/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
44,18 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
59/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,78 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
58/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
57/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
45,86 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
56/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
18,67 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
55/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
54/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
53/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.05.2018
Predmet: inštalácia software
52/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,16 EUR
10.05.2018
Predmet: školské ovocie
51/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
10.05.2018
Predmet: voda Abrahámska