portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1345
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
33/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
66,50 EUR
10.04.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
32/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
31/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,56 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
30/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,56 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
29/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
104,06 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
28/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,95 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
27/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
10.04.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
26/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,15 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
25/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 220,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
24/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
23/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
22/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
21/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,88 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
20/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
354,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
2018006
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na deň učiteľov
42018
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2018005
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
2 606,00 EUR
27.03.2018
Predmet: interaktívna tabuľa 2 ks pre MŠ a pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
2018004
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
27.03.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
2018003
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
27.03.2018
Predmet: publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"