portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2012
oznam
STARBEC s.r.o
34118292
5 432,64 EUR
24.09.2012
Predmet: výmena okien na triedach školy
32/2012
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
96,02 EUR
20.09.2012
Predmet: školské ovocie
31/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
30/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,29 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
29/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,15 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
28/2012
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,72 EUR
20.09.2012
Predmet: faktúra za telefón
27/2012
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
43,60 EUR
20.09.2012
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
26/2012
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o
44542321
10,24 EUR
20.09.2012
Predmet: učebná pomôcka DVD
25/2012
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
112,20 EUR
20.09.2012
Predmet: učebné pomôcky Új szó
21/2012
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
24,46 EUR
20.09.2012
Predmet: revízia kotlov a dymovodov
20/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 744,00 EUR
24.05.2012
Predmet: plyn
19/2012
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
67,01 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
18/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
17/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
16/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
15/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
120,00 EUR
24.05.2012
Predmet: eTlačivá - program
14/2012
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
24.05.2012
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne
13/2012
faktúra
Spojená škola
36094234
23,52 EUR
24.05.2012
Predmet: režijné náklady stravníkov
12/2012
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
78,08 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
11/2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
42,00 EUR
24.05.2012
Predmet: voda