portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1467
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o poskytnutí dotácia podľa platného VZN č.2/2017
zmluva
Poľovnícke združenie Laborec Palín
35534851
1 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vytvorenie stromovej aleje, úpravu poľovníckych chodníkov, činnosť s mládežou - priateľov poľovníctva, na ochranu životného prostredia
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2017
zmluva
Jednota dôchodcov Palín
00897019
800,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Organizovanie spoločenských podujatí-stretnutia dôchodcov
Zmluva o poskytnutí dotácia podľa platného VZN č.2/2017
zmluva
Futbalový klub Šk Agro Palín
48468517
12 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Organizovanie športových podujatí
00325571/KE1525
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
35976853
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 183/2018 ku dňu 01.01.2019
zmluva
BeeM Servis s.r.o.
51985624
25,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmena Zhotoviteľa
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,48 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za mob. telefon
1568518
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
484,07 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za odvoz a likvidáciu VKK
015782018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
20,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za diplom , obal
2018100063
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
8 943,79 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za stavebné práce v mesiaci november 2018- rekonštrukcia starej budovy MŠ
90412187
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
111,32 EUR
14.12.2018
Predmet: vývoz žúmp - OU + KD
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
97,39 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku el.energie
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
222,66 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku el. energie
2018022
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
55,85 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku motorovej nafty
0182018
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
7 810,21 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoloč. priestorov II. etapa
050
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
7 284,58 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky-stavba "Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba OU a spoločenských priestorov
8219960352
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,46 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za služby pevnej siete a internet 1.11-30.11.2018
11800257
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
35,00 EUR
14.12.2018
Predmet: odchyt a karanten. psov 10/2018
18067
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za právne služby október 2018
1476718
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 091,42 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za vývoz kom. odpadu október 2018
180227
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za služby pri verejnom obstarávaní október 2018
« naspäť 1234... 74 ďalej »