portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1336
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180009
faktúra
Ing. Milan Vojna -AGRO VÝCHOD
35022906
133,56 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za náhradné diely na traktor a kosačku
180077
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za audit ročnej závierky za rok 2017
181323
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za doménu a webhosting za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019
6650/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
6649/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 010,77 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
2018100343
faktúra
BITUNOVA spol. s r.o.
30228247
132,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za hmotu BITU MIX COLD na vysprávky chodníkov
2018100295
faktúra
BITUNOVA spol. s r.o.
30228247
1 944,00 EUR
18.07.2018
Predmet: vysprávky miestnych komunikácii
18035
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za právne služby za mesiac máj 2018
8209959350
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za telefon
0082018
faktúra
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
47471891
600,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia, rozšírenie NN siete a verejného osvetlenia
7308966813
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
180103
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
18.07.2018
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 5/2018
793811
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
20,80 EUR
18.07.2018
Predmet: doplatok za obecné noviny r. 2018
2/2018
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
6/2018
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
22/074/07
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60 000,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Dexia Komunál univerzálny úver - dodatok č. 3 uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere č. 22/074/07 zo dňa 21.12.2007, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy
22/005/18
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
200 000,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
462018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
21,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2018
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,19 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za mob. telefón
20180273
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
669,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za krovinorez
« naspäť 1234... 67 ďalej »