portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1515
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2019
zmluva
Dankaninová Drahoslava
42099161
4 320,00 EUR
20.02.2019
Predmet: vypracovanie projektu Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Palín
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania záujmového vzdelávania prvý polrok 2019
zmluva
Základná škola Michalovce
17080754
62,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62 eur na jedného žiaka na rok 2019 žiadateľovi na financovanie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce
182861
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
26.01.2019
Predmet: aktualizácia webstránky v roku 2018
1812000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
8487810488
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 740,36 EUR
26.01.2019
Predmet: dobropis plyn Mš, OU, KD, rozostavaná stavba
2230001634
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-686,45 EUR
26.01.2019
Predmet: dobropis elektrická energia obecný úrad
2230190734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
998,12 EUR
26.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrická energia rozostavaná stavba
2230001625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
12,96 EUR
26.01.2019
Predmet: nedoplatok na elektrickej energii Mš
7293753817
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
396,98 EUR
26.01.2019
Predmet: elektrická energia verejné osvetlenie
7294511779
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
106,42 EUR
26.01.2019
Predmet: elektrická energia športový areál
8224017957
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,46 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za telefon
3501180208
faktúra
Mesto Michalovce
325490
161,05 EUR
26.01.2019
Predmet: vyúčtovanie služieb SOU za 4.Q.2018
18079
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
26.01.2019
Predmet: odmeny za poskytnuté právne služby za 12/2018
11800343
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: paušálny poplatok za odchyt psov za 12/2018
17694/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
732,14 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
17695/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
26.01.2019
Predmet: nebezpečný odpad
2018028
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
103,64 EUR
26.01.2019
Predmet: nafta, oleje
2380346346
faktúra
Lyreco
35958120
25,22 EUR
26.01.2019
Predmet: kancelárske potreby
181067
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
26.01.2019
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR za 4.Q.2018
2124630673
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
49,70 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za vodu OU, Mš, Kd, rozostavaná stavba
« naspäť 1234... 76 ďalej »