portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1747
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie a dodanie stavby „Zóna pre trávenie voľného času – Búracie práce rozostavanej časti stavby“
zmluva
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
13 609,33 EUR
15.11.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluva) vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy špecifikovaný ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia búracích prác rozostavanej časti stavby v obci Palín v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.
Zmluva o dielo č. 02/10/2019
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
17 751,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela "Zóna pre trávenie voľného času - zmena časti stavby " Stavebné úpravy nákup. strediska a obecného úradu na polyfunkčný objekt pred dokončením
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov
zmluva
FÚRA s.r.o.
36211451
10,00 EUR
15.10.2019
Predmet: dodatok upravuje spôsob a realizáciu zberu jedlých olejov a tukov
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,45 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za mob.telefón
201900812
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
834,12 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž PC, nastavenia, inštaláciu, inštalačný materiál
1909428
faktúra
SYTELI s.r.o.
36173975
1 192,80 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž a dodávku signalizácie OU
20190015
faktúra
DOLMI Slovakia, s.r.o.
47421665
110,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prieskum trhu
5919020132
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prístup -verejná správa SR- ročný prístup
5590031402
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za program WINMATRI
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
176,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za dodávku el.energie
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,41 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za dodávku el. energie
1039719
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za NO
1039619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
821,88 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za zmes.komunálny odpad august 2019
11900269
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra - mesačný ´paušál.poplatok 8/2019
0132019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
30 500,88 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a´dodávky - Polyfunkčný objekt v obci Palín -dostavba OU a spoločenských priestorov - III. etapa
2019056
faktúra
Dankaninová Drahoslava
42099161
420,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za PD na stavbu: Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci palín
8706721171
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za odber zemného plynu 9/2019
19055
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za právne služby august 2019
2380383982
faktúra
Lyreco
35958120
19,92 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za kancel.potreby
190192
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za poradenstvo pri ver.obstarávaní ´8/2019
« naspäť 1234... 88 ďalej »