portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1368
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
37 530,57 EUR
13.09.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia starej budovy MŠ“ podľa priloženého rozpočtu. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác v rozsahu podľa výkazu výmer
20180493
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
80,10 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za materiál - kosa komplet
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,77 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za mob. telefon
916318
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za II.Q.2018
3501180124
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra - preddavky na služby SOU na III.Q. 2018
3501180096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
145,85 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra -vyúčtovanie služieb SOU za II.Q.2018
180327
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
25,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby"
2018013
faktúra
Ladislav NIstor - BranyNistor
43272568
92,40 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za nastavenie verejného osvetlenia
1806000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za vedenie účtu cenných papierov
954618
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
147,70 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za likvidáciu VKK
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
96,54 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za el. energiu 6/2018
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
169,22 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za el.energiu 6/2018
2123951839
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
272,58 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za vodu 3-6/2018
180127
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za služby pri VO
8212085648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za služby pev.siete + internet
18041
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za právny služby jún 2018
817418
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
817318
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za zmes. komunálny odpad jún 2018
7304002771
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za dodávku zem.plynu 7/2018
2018009
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
111,25 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
« naspäť 1234... 69 ďalej »