portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1919
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2500072240
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
35,27 EUR
27.03.2020
Predmet: faktúra za vodné stočné novýOU, starý OU, Mš a KD
100502020
faktúra
HFM k.s.
47941090
468,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za ochranné rúška
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za telefon
202000154
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
58,30 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za upgrade programu Ifosoft
2000011
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
457,20 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za geometrický plán
200733
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
60,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za službu Lets Enkrypt, RSS
200732
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
120,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za službu CUET na www.obecpalin.eu
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
61,52 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu nový OU
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
266,63 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu verejné osvetlenie
200039
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 2/2020
201003076
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu dane a poplatky
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
411,36 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu TJ
2020024
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
200,00 EUR
25.03.2020
Predmet: vypracovanie Správy z prehliadky pracovných priestorov obecného úradu a administratívnej práce pri spracovaní
2020031
faktúra
TARCI s.r.o.
52616975
50,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Vypracovanie posudku o zdravotnom riziku v súlade s §30 Zákona SR č. 355/2007 Z.z.
162020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
26,88 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
12000067
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za 2/2020
8253986653
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,80 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za telefon
1983/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
808,62 EUR
25.03.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad
1984/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
202000052
faktúra
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
47970740
669,84 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za revíziu plynárenských zariadení v objektoch Mš, KD , OU
« naspäť 1234... 96 ďalej »