rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2019
objednávka
Martina Murišová
46366776
0,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Objednávka na občerstvenie pre účinkujúcich na festivale Hečkova Súča - 150 osôb.
27/2019
objednávka
Martina Murišová
46366776
245,10 EUR
20.05.2019
Predmet: Objednávka na stravu a občerstvenie pre členov okrskových komisií dňa 25.5.2019 - voľby do EP.
26/2019
objednávka
Alfa print, s.r.o.
36403229
344,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Objednávka pre tlač - Hlasy spod Krásina č. 1-2019.
2019000444
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00610968
599,80 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za rozbor vody.
193214
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
0,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
FA O 176/19/054
faktúra
KVIP s.r.o.
36315991
2 596,02 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za materiál na vodovod.
2018394
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
5 208,48 EUR
20.05.2019
Predmet: Odmena za manažment projektu v rámci výzvy z OPKZP.
1051913359
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
285,93 EUR
20.05.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny.
O030026719
faktúra
Gastro DEÁK servis, spol.s.r.o.
31445837
81,70 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
9400000918
faktúra
Jakub Ilavský
36326615
103,16 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
2019101490
faktúra
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
83,88 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
201902639
faktúra
OBIM, s.r.o.
36307777
117,98 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
2019029
faktúra
LEOPRINT s.r.o.
45390452
363,60 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za tlač bulletínu - 100. výročie divadla.
3125191587
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 786,72 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
3125191586
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 147,50 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za vývoz komunálneho odpadu.
1900218
faktúra
HRV, s.r.o.
43915183
162,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za tonery.
1904021
faktúra
Dežerická EKO, s.r.o.
46179801
188,15 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za likvidáciu odpadu.
72/2019
faktúra
JUDr. Andrej Opet
42143454
240,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za právne služby.
11/2019
faktúra
Stanislav Hofierka - CANON SERVIS
37657291
15,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja CANON.
3125191535
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
847,70 EUR
20.05.2019
Predmet: Faktúra za zneškodnenie odpadu - objemný odpad.
« naspäť 1234... 438 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.