portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2249
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2821/2016/NASES
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
9,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
2
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-002-2015/000041-385
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
20160722
zmluva
Itergy s.r.o.
36 737 283
0,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy poradenských službách implementácií projektu zo dňa 26.11.2016
20160722
zmluva
Kubing s.r.o.
36 733 482
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone činnosti stavebného dozoru
20160722
zmluva
PROX T.E.C. Poprad s.r.o.
31677550
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 14.12.2015
20160721
zmluva
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
36622630
0,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. O/291/2016 na odber elektroodpadov
301301
zmluva
INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s.r.o.
36024376, 31347011
0,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
2
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
18.07.2016
6
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31595545
31,24 EUR
06.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 4419004313 dodatok č. 6
20160519
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
378 612 98
1,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Kúpna zmluva
20160610
zmluva
Ing. Juliana Farkasová
36110345
2 100,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
400/181/2016
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
35 490,00 EUR
08.06.2016
Predmet: Záložná zmluva
0022-PRB/2016
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
106 490,00 EUR
08.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
2406
zmluva
Aquaplan s.r.o.
36 553 425
9 761,70 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
20160602
zmluva
Mgr. Zuzana Vargová r. Oláhová
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 19.05.2009
400/181/2016
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
35 490,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Zmluva o úvere
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
9 013 929,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Zmluva o NFP
20160510
zmluva
CERTIS s.r.o.
50 182 773
3 000,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania