portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2257
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121489105
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489149
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
111,84 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488764
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
174,75 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488762
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488766
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
174,75 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488770
zmluva
Západoslovenská distribučná
36361518
111,84 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489101
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
174,75 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488763
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489934
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
4 343,20 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
INV/168/2016/6078
zmluva
TuCon a.s.
44802030
7 645 903,16 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo
20160712
zmluva
Varga Kinga
1,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
20161212
zmluva
Norbert Gerendás
500,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Kúpna zmluva
20161209
zmluva
Anna Ancsinová Mgr.
0,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
20161025
zmluva
Kristián Csere
727,08 EUR
08.12.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1
dodatok
Nitriansky samosprávny kraj
378 612 98
1,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 408/2016/ODaPK zo dňa 31.05.2016
20161017
zmluva
Stavcentrum - stavebniny s.r.o.
43937411
11 998,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
0022-PRB/2016/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
0,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0022-PRB/2016/Z
20161026
zmluva
Judit Csókás
37311701
700,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Mandátna zmluva
1
dodatok
Kubing s.r.o.
36 733 482
0,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činností stavebného dozoru
1
dodatok
Itergy s.r.o.
36 737 283
0,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poradenských službách uzatvorenej dňa 24.10.2016