portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2257
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20170203
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
02.03.2017
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
20170302
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
02.03.2017
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
20170207
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Zmluva o elektronických službách
20170207
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
1 000 000,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Zmluva o úvere 75/CC/17
20151231
zmluva
Ecofix Bioenergy s.r.o.
45406995
0,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.03.2013
20170111
zmluva
Ing. Martin Chytil
1 660,00 EUR
13.01.2017
Predmet: kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
20170104
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
20170104
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Zmluva o účte Komunal
9/2016
zmluva
Ing. Jozef Zakar
11 901 489
2 724,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
8/2016
zmluva
Oto Krnáč
30 118 301
1 803,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
7/2016
zmluva
Mária jávorková
31 165 745
4 055,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
6/2016
zmluva
Viliam Zsidek
32 424 876
2 278,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
5/2016
zmluva
Zuzana Szondrová
31 194 958
2 106,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
4/2016
zmluva
Alfréd Németh
14 142 058
450,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
3/2016
zmluva
Ing. Jozef Jobbágy
33 942 838
2 590,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
2/2016
zmluva
Hilda Hamranová
34 022 155
5 083,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
1/2016
zmluva
Ing. Jozef Badala
35 611 880
1 346,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
121489145
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489141
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489109
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy