portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2156
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20170803
zmluva
Csemadok, základná organizácia
37861603
800,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20171907
zmluva
INTERCONTACT s.r.o., ekonomické a poradenské služby
31342302
500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo
20170703
zmluva
Kubing s.r.o.
36 733 482
7 200,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1
dodatok
Crystal Group s.r.o.
43863761
0,00 EUR
10.07.2017
Predmet: dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej dňa 03.04.2017
20170706
zmluva
Cintia Šárköziová
1 330,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Kúpna zmluva
4
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
3
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
20170612
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
20170601
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
01.06.2017
Predmet: Zmluva o elektronických službách
20170403
zmluva
Crystal Group s.r.o.
43863761
374,16 EUR
31.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
príloha
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo SUB/167/2016/6078
20170523
zmluva
Jozef Novák
1 220,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva
300/2017
zmluva
Agroekospol spol. s r.o.
36 519 243
0,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
20170526
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o elektronických službách
20170526
zmluva
Slovenská sporitelňa
00151653
0,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte
1
dodatok
Západoslovenská distribučná
36 361 518
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní časti podperných bodov
Príloha
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ohlásenie subdodávateľov, Svätý Peter - celo obecná splašková kanalizácia a ČOV
20170511
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
20170428
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
4523000774
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
0,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Zmluva o užívaní časti podperných bodov