portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2274
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20170921
zmluva
OŠK Svätý Peter
37863568
27 000,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170919
zmluva
Šachový oddiel pri ŠK Svätý Peter
500,00 EUR
19.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170913
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
12 630,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo
20170913
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
42051207
700,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34/55
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
KŽP-PO4-SC431-2015-6/268
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
1 067 577,89 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
20170830
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
1
dodatok
TuCon a.s.
44802030
9 169 816,08 EUR
30.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - zmena ceny po zohľadnení menej významnej zmeny zo dňa 14.07.2017
20170707
zmluva
Peter Gubány
4 555,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20170821
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva č. 122/POD-26/17
20170707
zmluva
Helena Molnárová
1 955,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20170807
zmluva
Ing. Ondrej Jaďuď, Erika Jaďuďová
0,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
20170707
zmluva
Viliam Szórád
446,50 EUR
08.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20170707
zmluva
Ladislav Pastorek a Ildikó Pastoreková
4 937,50 EUR
07.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20170707
zmluva
Mária Jávorková
784,50 EUR
07.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20170707
zmluva
Árpád Nyul
2 087,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20170803
zmluva
Jókaiho nadácia- Jókai Alapítvány
00656062
100,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Darovacia zmluva uzavretá v zmysle 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
20170308
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
2 000,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170803
zmluva
Csemadok, základná organizácia
37861603
800,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20171907
zmluva
INTERCONTACT s.r.o., ekonomické a poradenské služby
31342302
500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo