portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2245
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-2017
zmluva
Ing. Juliana Farkasová
36110345
2 100,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
20171005
zmluva
ZMR na Slovensku pri ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM
37861166
1 000,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20171002
zmluva
Viliam Vida
716,50 EUR
03.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20172909 MS
zmluva
Matica slovenská - miestna organizácia
179027102
800,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170929
zmluva
Slovenský červený kríž, základná organizácia Svätý Peter
200,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
29092017
zmluva
Stolnotenisový oddiel STK
42428068
600,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201727091109
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
4 000,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170927
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20172709
zmluva
Občianske združenie Dieťa budúcnosti
37960032
400,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201721090809
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
100,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce svätý Peter
20172109
zmluva
OZ - Spolok vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre
42124689
3 000,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170921
zmluva
OŠK Svätý Peter
37863568
27 000,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170919
zmluva
Šachový oddiel pri ŠK Svätý Peter
500,00 EUR
19.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170913
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
12 630,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo
20170913
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
42051207
700,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34/55
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
KŽP-PO4-SC431-2015-6/268
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
1 067 577,89 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
20170830
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
1
dodatok
TuCon a.s.
44802030
9 169 816,08 EUR
30.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - zmena ceny po zohľadnení menej významnej zmeny zo dňa 14.07.2017
20170707
zmluva
Peter Gubány
4 555,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva