portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2249
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180131
zmluva
PRIVILEG SK s.r.o.
45243140
3 480,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu
20180130
zmluva
Crystal Group s.r.o.
43863761
1 380,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená medzi zmluvnými stranami
20180130
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356173
4 960,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
1
dodatok
SSM Slovakia s.r.o.
36546151
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
5
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
3.
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 2
zmluva
NUBIUM, s.r.o.
47 545 674
0,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. DI/SvP/27/09/2005/Obec
121752892
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
4,66 EUR
08.01.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1.
dodatok
AGROEKOSPOL spol. s r.o.
36 519 243
107 505,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.10.2017, ku vkladovému konaniu č. V - 4780/17
20172712
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
25 000,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Svätý Peter
20171219
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovenksu, Cirkevný zbor - Svätý Peter; Rímskokatolická cirkev, farnosť Svätý Peter; Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Svätý Peter
42051207; 34014675; 36113786
0,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
108/MV-NR/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
10 000,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
20171222
zmluva
č.1 Hegedűš Ján, Hegedűsová Alžbeta; č.2 Némethová Terézia, Šárköziová Helena, Kajanová Mária; č.3 Adamik Juraj, Balla Zoltán; č.4 Zacharová Erika; č.5 Pluhár Milan, Pluhárová Judita; č.6 Machniczová Margita, Rusnáková Judita, Lőrinczová Andrea, Cirleová Margita, Györgyová Iveta; č.7 Sárközi Vendelín, Sárköziová Zlatica; č.8 Galisová Dorota; č.9 Lacho Daniel, Lachová Tímea; č.10 Urbáneková Nikoleta; č.11 Dikan Štefan, Dikanová Alžbeta; č.12 Molnár Imrich, Molnárová Júlia; č.13 Vörös Peter; č.14 Nagy Karol; č.15 Bencsíková Gizela; č.16 Szudárová Mária
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20171221
zmluva
č.1 Dóczé Bálint; č.2 Bencsík Igor; č.3 Sedlák Richard, Bakulárová Barbara; č.4 Ďurčovič Ladislav, Ďurčovičová Priska; č.5 Turányi Marián; č.6 Vörös Benjamín, Vörös Jozef; č.7 Bálint Tomáš; č.8 Zsoldos Igor, Zsoldosová Mária; č.9 Kajanová Katarína; č.10 Pappová Henrieta; č.11 Laktisová Irena; č.12 Szabóová Anikó; č.13 Sedlák Robert; č.14 Fabula Ondrej; č.15 Kocsisová Helena; č.16 Erdélyi Peter; č.17 Badala Jozef, Badalová Judita; č.18. Jobbágy Jozef Ing.; č.19 Jobbágy Jozef Ing., Jobbágyová Jolana Ing.; č.20 Szabolcs László, Szabolcs Julianna
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20171221
zmluva
č.1 Bugáň Alexander; č.2 Mitašová Tamara; č.3 Fábianová Irena; Fábián Ondrej; Bednárová Dorota; Hajabácsová Mária; Fábianová Angelika; Bilková Markéta; č.4 Szeverényi Ondrej; č.5 Lintnerová Alžbeta; č.6 LintnerSzilárd; č.7 Feketeová Mária; Fekete Ľudovít; Fekete Miroslav; Rusnáková Jana; č.8 Vargová Zuzana; č.9 Vargová Zuzana; č.10 Várszegi Dávid
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20171221
zmluva
č.1 Lászlóová Eva; č.2 Fabulová Katarína; Hústyová Katarína; FabuľováDžamila; č.3 Sárköziová Valéria; č.4 Hók Štefan; Hóková Zuzana; č.5 Szabó Norbert; Szabóová Gabriela; Pecena Attila MUDr; č.6 Mészárosová Zlatica; Mészárosová Alžbeta; Mészáros Ján; Mészárosová Zlatica; č.7 Csere Kristián; č.8 SárköziBarnabáš; Sárközi Július; Sárközi Zoltán; Sárközi Ján; Sárközi Róbert; Sárközi Vendelín; Sárközi Marián; Sárközi Dominik; Sárköziová Denisa; Farkasová Katarína; č.9 Fábián Ondrej; Fábián Ondrej
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20171221
zmluva
Reality - IPV, s.r.o.
45 689 032
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20171221
zmluva
č.1 Ancsinová Anna Mgr.; Mázsárová Ildikó; č.2 Jobbágy Jozef Ing.; Jobbágyová Jolana Ing.; č.3 Žideková Mária; č.4 Szondra Pavol Ing.; Szondrová Zuzana; č.5 Szondra Pavol Ing.; Szondrová Zuzana; č.6 FábiánováAndrea; č.7 Szabó Ladislav; č.8 Jobbágy Jozef Ing.,; Jobbágyová Jolana Ing.; č.9 Majtán Ján Ing.; Majtánová Silvia; č.10 Majtán Ján Ing., ; Majtánová Silvia; č.11 Adamik Ján Mgr. Ing.; AdamikováAnikó Bc.; č.12 Markovics Štefan; Markovicsová Mária; č.13 Túróczi Pavol; Túrócziová Mária; Túrócziová Mária; č.14 Kelko Ľubomír; č.15 Kerekes Jozef; Kerekesová Juliana; č.16 Morongová Anna; č.17 Bilková Alžbeta; č.18 Levanská Renáta; č.19 MarkovicsováCsilla
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20171221
zmluva
č.1 Havran Matej; Havranová Mária; č.2 Horváthová Zuzana; č.3 Ernecz Peter; Erneczová Monika; č.4 Jankóová Helena; č.5 Répáš Rudolf; Répášová Helena; č.6 Pócs Štefan; č.7 Pócsová Veronika; Pócsová Zita; Pócs Štefan; č.8 Markovics Peter; Markovicsová Mária; č.9 Petresová Helena; č.10 Toma Alexander; č.11 Szabó Zoltán; Szabóová Terézia; č.12 Pillár Juraj; č.13 Mészáros Ján; Mészárosová Mária; č.14 Vargová Zuzana; Oláh Imrich MUDr.; č.15 Sárközi Mário; Sárköziová Adriana; č.16 Moravcsíková Monika; ; č.17 Kovács Tibor; KovácsováNoémi,; č.18 Andová Anna; Andó Juraj; Ando Tibor; Andó Jaroslav; Gubová Anna; č.19 Gál Alexander; č.20 Répás Ján; Répásová Judita; Szláviková Mária
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20171219
zmluva
č.1 Lesko Ján; Lesková Zuzana; č.2 Mičík Jozef; Mičíková Mária; č.3 Csanádi Gabriel; č.4 Szondra Pavol Ing.; Szondrová Zuzana; č.5 Szondra Pavol Ing.; č.6 Sándor Gabriel; Sándorová Beáta; č.7 Molnár Imrich; Molnárová Zuzana; č.8 Dóczé Tibor; č. 9 Csereová Júlia; č.10 Kovácsová Mária; č.11 Gerendás Pavol; Gerendásová Margita; č.12 Mészárosová Helena; č. 13 Kajan Koloman; Kajanová Alžbeta; č.14 Lengyel Ladislav; Lengyelová Erika; č.15 Bocska Zoltán; Bocsková Mária; č.16 Oláh Mikuláš; Oláh Éva; č.17 Németh Rudolf; Némethová Valéria; č.18 Németh Dezider; Némethová Alena; č.19 Mesterová Júlia; Mester Jozef; č.20 Hegedűsová Klaudia
0,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena