portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1896
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
54,90 EUR
26.10.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
2/12
faktúra
DPO SR - OV
415731
64,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2012
4734048358
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,07 EUR
26.10.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
31001120
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
26.10.2012
Predmet: Internet M mesiac 3/2012
31000693
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
26.10.2012
Predmet: Internet M mesiac 2/2012
2012/12/270
oznam
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
36022047
386,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Práce na cyklickej údržbe vodného toku Chrámecký v intraviláne obce Chrámec
1202397
faktúra
WebHouse,s.r.o
36743852
19,92 EUR
25.10.2012
Predmet: Webhosting a služby s ním súvisiace
12060
faktúra
Mgr. Viera Kadášová, advokátka
37896792
236,41 EUR
25.10.2012
Predmet: Faktúra za vyhotovenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Chrámec ako prenajímateľom a nájomcom STAVMIX RS s.r.o Rim.Sobota
010
faktúra
Občianske združenie Fundament
35997371
100,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Poradenstvo a spracovanie žiadosti pre FSR na výkon TSP a ATSP v obci Chrámec
120047
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
3 851,46 EUR
25.10.2012
Predmet: Stavebné práce na stavbe Stredisko osobnej hygieny Chrámec
7
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
330,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
120039
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
2 321,77 EUR
14.09.2012
Predmet: Faktúra-stavebné práce MŠ
11/001/02-Dodatok č.4
oznam
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
12 846,04 EUR
14.09.2012
Predmet: Zmluva o úvere
5152266910
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,28 EUR
23.08.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
1061200159
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
335,05 EUR
23.08.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
210
faktúra
Express. Barnabáš Csoltó
33543747
547,92 EUR
23.08.2012
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
1061103463
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
422,47 EUR
23.08.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
5148809763
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,03 EUR
23.08.2012
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete
7282339229
faktúra
SPP a.s.
35815256
222,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Odber zemného plynu
31000266
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
23.08.2012
Predmet: Internet M