portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2310
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Objednávka 7/2016
objednávka
Made spol. s.r.o
36041688
16.03.2016
Predmet: Objednávka na prenos dát z Remeka do Urbisu
Objednávka 6/2016
objednávka
Signo s.r.o
43930824
48,32 EUR
16.03.2016
Predmet: objednávka vlajky SR, EU
Objednávka 5/2016
objednávka
Gelos Roman Slezák
34546278
16.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ
Zmluva o dielo
oznam
Cesty Nitra a.s.
34128344
652 951,07 EUR
15.03.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 16/2016/08411/M/O
Dohoda č. 04550/2015
oznam
Slovenský pozemkový fond
17335345
31,80 EUR
11.03.2016
Predmet: Dohoda č. 04550/2015-PNZ-P40350/09.01 o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P40350/09.00
Dohoda č. 04531/2015
oznam
Slovenský pozemkový fond
17335345
183,60 EUR
11.03.2016
Predmet: Dohoda č. 04531/2015-PNZ-P40199/09.01 o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P40199/09.00
Zmluva č. SZH0728201501
oznam
ENVI-PAK a.s.
35858010
0,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zmluva č. 76159
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
700,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
2161019547
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
575,32 EUR
22.02.2016
Predmet: zásobovanie vodou
4216001181
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
5,34 EUR
22.02.2016
Predmet: telekom.služby
1781856558
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
67,08 EUR
22.02.2016
Predmet: telekom.služby
16002
faktúra
Romanec Pavol
37150022
41,65 EUR
22.02.2016
Predmet: mäso pre ŠJ
7228568073
faktúra
SPP a.s.
35815256
443,00 EUR
22.02.2016
Predmet: zemný plyn OcÚ
7228568446
faktúra
SPP a.s.
35815256
275,00 EUR
22.02.2016
Predmet: zemný plyn 7 b.j. 159
17/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
848,00 EUR
22.02.2016
Predmet: elektrická energia za odberné miesta obce
1600019
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
69,60 EUR
22.02.2016
Predmet: obedy za 1/2016
160800014
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
89,88 EUR
22.02.2016
Predmet: zber triedených zložiek komunálneho odpadu
012016
faktúra
Šipikal Karol
41413601
126,00 EUR
22.02.2016
Predmet: preprava a predaj štrku na miestnu komunikáciuu
20150006
faktúra
Broart.sk
46381562
20,50 EUR
22.02.2016
Predmet: reklamná tabuľa a tlač nálepiek
7600364532
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
55,58 EUR
22.02.2016
Predmet: telekom.služby