portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2105
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
60201623
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36 836 567
428,40 EUR
01.04.2016
Predmet: zimná údržba
4905280500
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
147,00 EUR
01.04.2016
Predmet: elektrická energia čov 156
4905282500
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
8,00 EUR
01.04.2016
Predmet: elektrická energia spoločné priestory 6 b.j. 156
160800059
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
607,64 EUR
01.04.2016
Predmet: odvoz, likvidácia a uloženie odpadu
16010543
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
20,88 EUR
01.04.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
5120013
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
289,61 EUR
01.04.2016
Predmet: potraviny pre ŠJ
20160400
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
140,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Systémová podpora URBIS
16007
faktúra
SET Projekt, s.r.o.
36618705
1 782,00 EUR
01.04.2016
Predmet: vypracovanie PD "Viacúčelové ihrisko Horné Hámre"
Objednávka č. 9/2016
objednávka
VILLA s.r.o.
35844221
168,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Objednávka na toner do tlačiarne
dodatok č.1 k dohode
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: dodatok č. 1 k dohode č. 6/2015/§54-ŠnZ
Dohoda č. 16/27/054/105
oznam
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
30794536
4 918,95 EUR
31.03.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku podľa § 54
Zmluva
oznam
Dobrovoľný hasičský zbor
00415766
300,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva
oznam
MFK Žarnovica B so sídlom v Horných Hámroch
45022232
3 500,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Záložná zmluva č. 0233-PRB/2014/Z
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
114 080,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Záložná zmluva
Objednávka 8/2016
objednávka
Hasiči Žarnovica
42307325
200,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Objednávka na vypílenie stromov
Objednávka 7/2016
objednávka
Made spol. s.r.o
36041688
16.03.2016
Predmet: Objednávka na prenos dát z Remeka do Urbisu
Objednávka 6/2016
objednávka
Signo s.r.o
43930824
48,32 EUR
16.03.2016
Predmet: objednávka vlajky SR, EU
Objednávka 5/2016
objednávka
Gelos Roman Slezák
34546278
16.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ
Zmluva o dielo
oznam
Cesty Nitra a.s.
34128344
652 951,07 EUR
15.03.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 16/2016/08411/M/O
Dohoda č. 04550/2015
oznam
Slovenský pozemkový fond
17335345
31,80 EUR
11.03.2016
Predmet: Dohoda č. 04550/2015-PNZ-P40350/09.01 o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P40350/09.00