portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2010
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160/2019-1
zmluva
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. : 201911326
158/2019
zmluva
Pohronské osvetové stredisko
35987189
0,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Zmluvy o spolupráci uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
271/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - Kultúrny dom
270/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia- Dom smútku
269/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - ŠK
268/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - Verejné osvetlenie
267/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Elektrická energia MŠ
266/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
0,43 EUR
13.09.2019
Predmet: Nedoplatok elektrická energia - Voznica 134
265/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
0,19 EUR
13.09.2019
Predmet: Nedoplatok elektrická energia - Voznica 134
264/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
13.09.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
263/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
13.09.2019
Predmet: Mobil OcÚ
262/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
155,38 EUR
13.09.2019
Predmet: Kancelárske potreby
261/2019
faktúra
Disig, a.s.
35975946
27,16 EUR
13.09.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM - 4 roč. poplatok
260/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
259/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn MŠ
258/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn OcÚ
257/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
240,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Aktualizačný poplatok - mapový portál
256/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
161,93 EUR
13.09.2019
Predmet: Hadice - ČOV
ZOD 2/2019
zmluva
Šopa s.r.o.
52247066
28 716,89 EUR
10.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)
255/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
9,02 EUR
26.08.2019
Predmet: Triedna kniha - MŠ
« naspäť 1234... 101 ďalej »