portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2439
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2019
oznam
Slovenský červený kríž miestny spolok Dvory
500,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
48/2019
oznam
TJ Družstevník Dvory - stolnotenisový oddiel
300,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN
OF 1-52/2019
faktúra
OF 1-52/2019
20 550,38 EUR
18.04.2019
Predmet: OF 1-52/2019
Obj. MŠ ŠJ 17-36/2019
objednávka
Obj. MŠ ŠJ 17-36/2019
18.04.2019
Predmet: Obj. MŠ ŠJ 17-36/2019
MŠDF 17-36/2019
faktúra
MŠDF 17-36/2019
2 488,64 EUR
18.04.2019
Predmet: MŠDF 17-36/2019
DF 121-257/2019
faktúra
DF 121-257/2019
210 603,64 EUR
17.04.2019
Predmet: DF 121-257/2019
47/2019
oznam
Agnesa K.
0,00 EUR
11.04.2019
Predmet: zmluva o nájme hrobového miesta
46/2019
oznam
Marta V.
0,00 EUR
11.04.2019
Predmet: zmluva o nájme hrobového miesta
45/2019
oznam
Margita a Gabriel Cs.,Dvory nad Zitavou ,94131
496,00 EUR
11.04.2019
Predmet: kúpna zmluva o prevode vlastníctva
44/2019
oznam
Občianske združenie GORALOV žijucich na Spiši,Jakubany 678,06512,Tomáš Kollár
7 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: zmluva o umeleckom výkone
43/2019
oznam
Urad práce, sociálnych veci a rodiny Nové Zámky,F.Kapisztoryho 1, 940 36,Ing. Helena Bohátová, PhD.
6 651,80 EUR
09.04.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
42/2019
oznam
Urad práce, sociálnych veci a rodiny Nové Zámky,F.Kapisztoryho 1, 940 36,Ing. Helena Bohátová, PhD.
9 977,70 EUR
09.04.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
41/2019
oznam
Prounion a.s.,lng. Daniel Acs, PhD.,Piaristickd 2,949 01 Nitra
2 500,00 EUR
08.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb
1
dodatok
PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra
2 500,00 EUR
08.04.2019
Predmet: dodatok k zmluve o poskytnutí služieb
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
502 803,36 EUR
03.04.2019
Predmet: zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
40/2019
oznam
ž.Ladislav,Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
02.04.2019
Predmet: zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti
39/2019
oznam
N.Ladislav,Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
02.04.2019
Predmet: zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti
38/2019
oznam
K.Karol,Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
02.04.2019
Predmet: zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti
37/2019
oznam
F.Alexander,Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
02.04.2019
Predmet: zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti
36/2019
oznam
Ing.S.Tibor,Dvory nad Zitavou
0,00 EUR
02.04.2019
Predmet: zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti