portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2263
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2018
oznam
Marek Mokráš a manželka Katarína Mokrášová, 94131 Dvory nad Žitavou
1 032,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
48/2018
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
3 000,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Zmluva č. 38 426 o poskytnutí dotácie z prostriedkov z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
47/2018
oznam
Ing. Ján Opalek a manželka Mgr. Oľga Opaleková, 941 31 Dvory nad Žitavou
1 272,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
46/2018
oznam
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 92401 Galanta
623 029,20 EUR
26.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo
45/2018
oznam
PRINST, s.r.o., Kollárova 1518/34, 940 01 Nové Zámky
3 600,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Mandátna zmluva č.: 71.12.9 - 02-18 o výkone inžinierskej činnosti vo výstavbe - technického dozoru investora - TDI - k realizácii stavby: "Telocvičňa" areál ZŠ Dvory nad Žitavou č. p. 449/1
2
dodatok
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Školská 332, 946 31 Chotín
5,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o vypožičaní a nájme nebytového priestoru
44/2018
oznam
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
43/2018
oznam
Success Language School, s.r.o., Žerotínova bašta 2821/2, Nové Zámky
15,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Zmluva o vypožičaní nebytového priestoru
42/2018
oznam
František Nagy a manželka Eva Nagyová, 941 31 Dvory nad Žitavou
20,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
41/2018
oznam
Tibor Pócs, Juliana Nagyová, Irena Harcsová
0,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmluvy o nájme hrobového miesta
40/2018
oznam
Erika Katonová, 941 31 Dvory nad Žitavou, Erik Pócs, 941 31 Dvory nad Žitavou
1 072,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Zuzana Molnárová, 941 31 Dvory nad Žitavou
398,33 EUR
16.04.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
39/2018
zmluva
Zuzana Molnárová, 941 31 Dvory nad Žitavou
398,33 EUR
16.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
38/2018
oznam
Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
1 000,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Grantový program regióny č. 13/2018
37/2018
oznam
Ing. Gabriel Pinke a manželka Ing. Klaudia Pinkeová, 941 31 Dvory nad Žitavou
392,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
34/2018
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
6 000,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Rámcová zmluva o poskytnutí služieb ozvučenia a osvetlenia
35/2018
oznam
Prospect, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
492 543,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Koncesná zmluva o výpožičke nehnuteľnej veci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
36/2018
oznam
Denis Strapec, 941 31 Dvory nad Žitavou
192,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
33/2018
oznam
Mediachain, s.r.o., M. R. Štefánika 60, 94001 Nové Zámky
1 338,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo
32/2018
oznam
Veronika Nagyová, 941 31 Dvory nad Žitavou
37 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti