portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2352
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2018
oznam
TJ Družstevník, Futbalový oddiel starí páni, Dvory nad Žitavou
500,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva č. 13/2018 o poskytnutí dotácií na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 16/2008
90/2018
oznam
Mária Bažóová, 940 02 Nové Zámky
320,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
89/2018
oznam
PRINST, s.r.o., Kollárova 1518/34, 940 01 Nové Zámky
1 200,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti, technického dozoru investora (Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM vo Dvoroch nad Žitavou)
88/2018
oznam
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Všeobecné obchodné podmienky, produktové podmienky a sadzobník
87/2018
oznam
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o Elektronickej službe Business24
86/2018
oznam
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o účte Komunal
85/2018
oznam
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
610 000,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o úvere č. 683/CC/18
4
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztŕyho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Dodatok č. 4 k Dohode č. 18/17/060/198 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
3
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztŕyho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Dohode č. 18/17/060/198 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
2
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Dohode č. 18/17/060/199 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztŕyho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/17/060/199 - ŠR
84/2018
oznam
SP PLUS, s.r.o., Trstínska 9, 917 00 Trnava
237 555,42 EUR
26.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo
DF401-500/2018
faktúra
DF401-500/2018
379 715,77 EUR
24.09.2018
Predmet: DF401-500/2018
83/2018
oznam
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
490,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
8 097,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodatok č. 1/2018 k Dohode č. 18/17/50J/5/NS/NP PZ VAOTP-3 zo dňa 26.2.2018 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
82/2018
oznam
V.I.P. SECURITY, s.r.o., Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
1 471,50 EUR
20.09.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí strážnej služby
81/2018
oznam
Pavol Galis, 941 31 Dvory nad Žitavou
100,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Príkazná zmluva
80/2018
oznam
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
5 000,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zmluva č. 28/POD-404/18 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny.
2
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztŕyho 1, 940 36 Nové Zámky
0,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Dohode č. 18/17/060/198 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2018
79/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
6 327,36 EUR
04.09.2018
Predmet: Dohoda 18/17/054/174 - PZ o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť