portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2327
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Ing. Gabriel Pinke a manželka Ing. Klaudia Pinkeová, 941 31 Dvory nad Žitavou
392,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
62/2018
oznam
Ing. Zoltán Korponay, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Zámenná zmluva
4
dodatok
STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 835,50 EUR
27.06.2018
Predmet: Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.
61/2018
oznam
Vodohospodárske stavby, a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava
521 462,58 EUR
26.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 352/2018
60/2018
oznam
STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
175 900,47 EUR
20.06.2018
Predmet: Rámcová zmluva o dielo č. 2017/FC/01/002
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/17/060/199 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
3
dodatok
STAV-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 835,50 EUR
12.06.2018
Predmet: Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Obj. MŠ ŠJ 41-70/2018
objednávka
Obj. MŠ ŠJ 41-70/2018
01.06.2018
Predmet: Obj. MŠ ŠJ 41-70/2018
Obj. OcÚ 41-120/2018
objednávka
Obj. OcÚ 41-120/2018
01.06.2018
Predmet: Obj. OcÚ 41-120/2018
3
dodatok
STA-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 835,50 EUR
01.06.2018
Predmet: Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
59/2018
oznam
Dvory Fruct, s.r.o., J. A. Komenského 3, 941 31 Dvory nad Žitavou
13 693,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
58/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
6 315,57 EUR
30.05.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/50J/33/NS/NP PZ VAOTP-3
57/2018
oznam
Ladisla Kuczman GRANDIFLORA-ZÁHRADNÍCTVO, Tatranská 172, 940 54 Nové Zámky
9 894,16 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo
56/2018
oznam
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda, okres Galanta
0,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
1
dodatok
Veronika Nagyová, 941 31 Dvory nad Žitavou
37 000,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
55/2018
oznam
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky
139,52 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času Pyramída.
54/2018
oznam
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
573 531,70 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MŠDF38-70/2018
faktúra
MŠDF38-70/2018
4 611,77 EUR
23.05.2018
Predmet: MŠDF38-70/2018
DF119-240/2018
faktúra
DF119-240/2018
104 541,60 EUR
23.05.2018
Predmet: DF119-240/2018
1
dodatok
Mediachain, s.r.o., M. R. Štefánika 60, 94001 Nové Zámky
1 338,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo