portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2290
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2018
oznam
SAMALARM, s.r.o., Gogoľova 6, 940 01 Nové Zámky
5 597,72 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo
23/2018
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
0,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
22/2018
oznam
Viliam Jenei, Dvory nad Žitavou, Eva Rancsóová, Pribeta
0,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvy o nájme hrobového miesta
MŠDF 1-37/2018
faktúra
MŠDF 1-37/2018
4 772,94 EUR
14.03.2018
Predmet: MŠDF 1-37/2018
DF 1-118/2018
faktúra
DF 1-118/2018
119 385,96 EUR
14.03.2018
Predmet: DF 1-118/2018
21/2018
oznam
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
0,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
20/2018
oznam
Jozef Huszlica, Dvory nad Žitavou, Imrich Dékány, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
19/2018
oznam
IVeS, Čs. armády 20, 041 18 Košice
58,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
18/2018
oznam
Vojtech Benkó, Dvory nad Žitavou, Mária Krecsmerová, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
17/2018
oznam
Alžbeta Szundiová, Dvory nad Žitavou, Klára Šuminová, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
16/2018
oznam
Helena Vanyová, Dvory nad Žitavou, Jozef Havetta, Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zmluvy o nájme hrobového miesta
15/2018
oznam
Jozef Dékány, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
14/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
19 432,80 EUR
28.02.2018
Predmet: Dohoda č. 18/17/50J/5/NS/NP PZ VAOTP-3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
13/2018
oznam
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica
850,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
2
dodatok
STA-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
6 000,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
12/2018
oznam
Valéria Dudoková, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
11/2018
oznam
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
209,70 EUR
14.02.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Obj. MŠ ŠJ 157-171/2017
objednávka
Obj. MŠ ŠJ 157-171/2017
06.02.2018
Predmet: Obj. MŠ ŠJ 157-171/2017
Obj. OcÚ 281-301/2017
objednávka
Obj. OcÚ 281-301/2017
06.02.2018
Predmet: Obj. OcÚ 281-301/2017
OF121-152/2017
faktúra
OF121-152/2017
15 401,48 EUR
06.02.2018
Predmet: OF121-152/2017