portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj, okres Nové Zámky
zverejnené dokumenty: 2290
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠDF111-170/2017
faktúra
MŠDF111-170/2017
6 632,90 EUR
06.02.2018
Predmet: MŠDF111-170/2017
DF601-739/2017
faktúra
DF601-739/2017
185 209,44 EUR
06.02.2018
Predmet: DF601-739/2017
10/2018
oznam
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9/2018
oznam
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory (vrátane dodatku)
6
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2
dodatok
Pavol Krajčovič, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pridelení činností zo dňa 1.7.2015
1
dodatok
Viliam Salgó, Pekárska 937/5, 941 31 Dvory nad Žitavou
235,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Dodatok kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle Občianskeho zákonníka dňa 20.10.2017, dodatok č. 1 uzavretý dňa 22.12.2017
8/2018
oznam
RECobal, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Zmluva č. NR150518 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
7/2018
oznam
Jozef Balaškó a manželka Mária Balašková rod. Takácsová, 941 31 Dvory nad Žitavou
35,00 EUR
22.01.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
6/2018
oznam
OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
11 800,00 EUR
22.01.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. OBP 001/18
1
dodatok
STA-MAT Dvory, s.r.o., Kolťanská 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
6 000,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1
dodatok
Mgr.Edita Czifrová
47988592
533,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
5
dodatok
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
206,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve číslo 6/2013
4/2018
oznam
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna voda
1 840,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmluva o vytvorení webového sídla
5/2018
oznam
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna voda
390,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmluva o prevádzke webového sídla
3/2018
oznam
Róbert Broskovics, Bešeňovská cesta č. 47, 941 31 Dvory nad Žitavou
5 000,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Dohoda o urovnaní
2/2018
oznam
Ing. Peter Havlík, 941 31 Dvory nad Žitavou
275,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
1/2018
oznam
MUDr. Mária Benkovičová, Bratislava
1 080,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
101/2017
oznam
Lindström, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava
2,51 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmluva o servisnom prenájme rohoží