portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3629
rss
Zmluva č. 28/09/2014
Text zmluvy spp.pdf
Predmet Dodávka plynu
Partner SPP, a. s., IČO: 35815256, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 29.09.2014
Dátum účinnosti 30.09.2014
Dátum podpisu 25.09.2014
Platnosť od 30.09.2014
Platnosť do 30.09.2016
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Poznámka Podľa odobratého množstva plynu
Prílohy
Fotodokumentácia
Súvisiace dokumenty
Faktúra č. 337/2014
Faktúra č. 338/2014
Faktúra č. 01/2015
Faktúra č. 02/2015
Faktúra č. 25/2015
Faktúra č. 28/2015
Faktúra č. 29/2015
Faktúra č. 52/2015
Faktúra č. 53/2015
Faktúra č. 86/2015
Faktúra č. 87/2015
Faktúra č. 107/2015
Faktúra č. 108/2015
Faktúra č. 123/2015
Faktúra č. 124/2015
Faktúra č. 158/2015
Faktúra č. 159/2015
Faktúra č. 172/2015
Faktúra č. 173/2015
Faktúra č. 193/2015
Faktúra č. 194/2015
Faktúra č. 218/2015
Faktúra č. 219/2015
Faktúra č. 251/2015
Faktúra č. 252/2015
Faktúra č. 261/2015
Faktúra č. 290/2015
Faktúra č. 326/2015
Faktúra č. 02/2016
Faktúra č. 03/2016
Faktúra č. 27/2016
Faktúra č. 28/2016
Faktúra č. 50/2016
Faktúra č. 51/2016
Faktúra č. 79/2016
Faktúra č. 80/2016
Faktúra č. 104/2016
Faktúra č. 103/2016
Faktúra č. 131/2016
Faktúra č. 132/2016
Faktúra č. 161/2016
Faktúra č. 162/2016
Faktúra č. 173/2016
Faktúra č. 174/2016
Faktúra č. 190/2016
Faktúra č. 191/2016
Faktúra č. 218/2016
Faktúra č. 225/2016
Faktúra č. 252/2016
Faktúra č. 253/2016
Faktúra č. 258/2016
Faktúra č. 270/2016
Faktúra č. 293/2016
Faktúra č. 02/2017
Faktúra č. 03/2017
Faktúra č. 27/2017
Faktúra č. 29/2017
Faktúra č. 48/2017
Faktúra č. 49/2017
Faktúra č. 77/2017
Faktúra č. 78/2017
Faktúra č. 95/2017
Faktúra č. 101/2017
Faktúra č. 127/2017
Faktúra č. 128/2017
Faktúra č. 149/2017
Faktúra č. 150/2017
Faktúra č. 164/2017
Faktúra č. 165/2017
Faktúra č. 187/2017
Faktúra č. 188/2017
Faktúra č. 213/2017
Faktúra č. 214/2017
Faktúra č. 238/2017
Faktúra č. 248/2017
Faktúra č. 239/2017
Faktúra č. 270/2017
Faktúra č. 302/2017
Faktúra č. 1/2018
Faktúra č. 2/2018
Faktúra č. 20/2018
Faktúra č. 24/2018
Faktúra č. 43/2018
Faktúra č. 44/2018
Faktúra č. 71/2018
Faktúra č. 72/2018
Faktúra č. 91/2018
Faktúra č. 92/2018
Faktúra č. 108/2018
Faktúra č. 109/2018
Faktúra č. 144/2018
Faktúra č. 145/2018
Faktúra č. 158/2018
Faktúra č. 162/2018
Faktúra č. 182/2018
Faktúra č. 183/2018
Faktúra č. 206/2018
Faktúra č. 207/2018
Faktúra č. 232/2018
Faktúra č. 233/2018
Faktúra č. 251/2018
Faktúra č. 266/2018
Faktúra č. 286/2018
Faktúra č. 1/2019
Faktúra č. 2/2019
Faktúra č. 31/2019
Faktúra č. 32/2019
Faktúra č. 56/2019
Faktúra č. 57/2019
Faktúra č. 84/2019
Faktúra č. 85/2019
Faktúra č. 111/2019
Faktúra č. 135/2019
Faktúra č. 110/2019
Faktúra č. 136/2019
Faktúra č. 157/2019
Faktúra č. 158/2019
Faktúra č. 177/2019
Faktúra č. 180/2019
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.