portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 14340
rss
Zmluva č. ZS201867/KC
Text zmluvy zs2018067_kc.pdf
Predmet Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 11718.00 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 27.04.2018
Dátum účinnosti 28.04.2018
Dátum podpisu 27.04.2018
Platnosť od 27.04.2018
Platnosť do 31.07.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Poznámka
Prílohy
Fotodokumentácia
Dodatky
Dodatok č. ZS201867/KC/D1
Text dodatku:
Predmet:
Dodatok č. 1 k Zmluve ZS2018/67/KC
Suma:
0.00 EUR
Dátum podpisu zmluvy:
23.07.2018
Dátum zverejnenia:
24.07.2018
Dátum účinnosti:
01.08.2018
Platnosť od:
23.07.2018
Platnosť do:
28.09.2018
Periodicita:
mesačne
Poznámka:
Prílohy:
Fotodokumentácia:
Dodatok č. ZS201867/KC/D2
Text dodatku:
Predmet:
Dodatok č.2 k zmluve ZS201867/KC o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Suma:
0.00 EUR
Dátum podpisu zmluvy:
25.09.2018
Dátum zverejnenia:
27.09.2018
Dátum účinnosti:
29.09.2018
Platnosť od:
25.09.2018
Platnosť do:
31.12.2018
Periodicita:
jednorázovo
Poznámka:
Prílohy:
Fotodokumentácia:
Dodatok č. ZS2018/67/KC/D3
Text dodatku:
Predmet:
Dodatok č.3 k Zmluve č. ZS201867/KC
Suma:
0.00 EUR
Dátum podpisu zmluvy:
23.10.2018
Dátum zverejnenia:
24.10.2018
Dátum účinnosti:
01.11.2018
Platnosť od:
23.10.2018
Platnosť do:
31.12.2018
Periodicita:
mesačne
Poznámka:
Prílohy:
Fotodokumentácia:
Dodatok č. ZS201867/KC/D4
Text dodatku:
Predmet:
Predĺženie platnosti zmluvy a navýšenie poplatku za úväzok
Suma:
0.00 EUR
Dátum podpisu zmluvy:
21.12.2018
Dátum zverejnenia:
27.12.2018
Dátum účinnosti:
01.01.2019
Platnosť od:
21.12.2018
Platnosť do:
28.02.2019
Periodicita:
mesačne
Poznámka:
Prílohy:
Fotodokumentácia:
Dodatok č. ZS201867/KC/D5
Text dodatku:
Predmet:
Ukončenie zmluvy opatrovateľskej služby
Suma:
0.00 EUR
Dátum podpisu zmluvy:
31.01.2019
Dátum zverejnenia:
31.01.2019
Dátum účinnosti:
01.02.2019
Platnosť od:
31.01.2019
Platnosť do:
31.01.2019
Periodicita:
mesačne
Poznámka:
Prílohy:
Fotodokumentácia:
Súvisiace dokumenty
Faktúra č. DF0570/18
Faktúra č. DF0992/18
Faktúra č. DF1099/18
Faktúra č. DF1107/18
Faktúra č. DF0197/19
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.