portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2133
rss
Oznam o uzatvorení zmluvy č. Dodatok č. 1
Text zmluvy
Predmet K zmluve o dielo č. 27/2016/08421/M/R uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení
Partner CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344, Murgašova 6, Nitra, 949 78
Cena 77382.43 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 17.10.2018
Dátum účinnosti 18.10.2018
Dátum podpisu 30.08.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Poznámka
Prílohy zmluva cesty Nitra.pdf
Fotodokumentácia
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.