portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
zriaďovateľ mesto Hurbanovo
zverejnené dokumenty: 27
rss
Oznam o uzatvorení zmluvy č. Dodatok č. 14 k zmluve zo dňa 29.06.2005
Text zmluvy
Predmet Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Partner Mesto Hurbanovo, IČO: 003064525, Komárňanská 91, Hurbanovo, 94701
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 03.12.2018
Dátum účinnosti 01.01.2019
Dátum podpisu 02.11.2018
Platnosť od 01.01.2018
Platnosť do 31.12.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Poznámka
Prílohy d_15.pdf
Fotodokumentácia
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.