portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
zriaďovateľ mesto Hurbanovo
zverejnené dokumenty: 27
rss
Zmluva č. Dodatok č. 5 k zmluve HN_029/2015
Text zmluvy dodatok_5.pdf
Predmet Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Partner Mesto Hurbanovo, IČO: 003064525, Komárňanská 91, Hurbanovo, 94701
Cena 10574.42 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 03.12.2019
Dátum účinnosti 04.12.2019
Dátum podpisu 22.11.2019
Platnosť od 22.11.2019
Platnosť do 21.11.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Poznámka
Prílohy
Fotodokumentácia
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.