portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15403
rss
Zmluva č. ZP2020002/OE
Text zmluvy zp2020002_oe.pdf
Predmet Záložná zmluva č. 0138-PRB/2019/Z
Partner Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, IČO: 30416094, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 810 05
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 14.02.2020
Dátum účinnosti 07.02.2020
Dátum podpisu 04.02.2020
Platnosť od 04.02.2020
Platnosť do 31.12.2040
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Poznámka Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 484 460,- eur vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. 0138-PRB/2019 uzatvorenej dňa 31.07.2019. Záložná zmluvy bola zverejnená v CRZ dňa 06.02.2020 a účinnosť nadobudla dňa 07.02.2020.
Prílohy
Fotodokumentácia
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.