Veľké Leváre (egov.zmluvy.sk) http://zmluvy.egov.sk/Egov/contracts/place:128 eGovZmluvy - profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty Faktúra č. 146 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:724000 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:724000 Zverejnenie: 2018-02-20 15:45:15.314, predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 1/2018 , cena: 2163.00 EUR, partner: Anton Volek - nákladná doprava Faktúra č. 139 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723932 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723932 Zverejnenie: 2018-02-20 13:33:24.901, predmet: vodné - Zdravotné stredisko , cena: 22.46 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 145 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723804 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723804 Zverejnenie: 2018-02-20 10:04:43.297, predmet: servisná práca - prenesenie dát a nastavenie do nového PC , cena: 288.00 EUR, partner: AIROX - Marian Hlavan Faktúra č. 144 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723336 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723336 Zverejnenie: 2018-02-19 09:43:19.97, predmet: popl. za telefón - OcÚ, KD, Ob. polícia, KS, fotopasce , cena: 153.29 EUR, partner: Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 143 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723334 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723334 Zverejnenie: 2018-02-19 09:41:26.944, predmet: vodné - Kult. dom , cena: 15.72 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 142 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723330 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723330 Zverejnenie: 2018-02-19 09:37:47.954, predmet: vodné - Obecná polícia , cena: 30.32 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 141 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723324 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723324 Zverejnenie: 2018-02-19 09:24:10.909, predmet: vodné - Školská , cena: 42.67 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 140 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723321 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:723321 Zverejnenie: 2018-02-19 09:22:29.956, predmet: vodné - Klub dôchodcov , cena: 28.08 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 138 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721778 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721778 Zverejnenie: 2018-02-13 11:03:48.228, predmet: elektrina -Športová , cena: 63.42 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 136 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721480 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721480 Zverejnenie: 2018-02-12 09:38:05.381, predmet: elektrina - Obecná polícia , cena: 226.43 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 137 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721479 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721479 Zverejnenie: 2018-02-12 09:38:01.258, predmet: palivové drevo - Obecná polícia , cena: 313.20 EUR, partner: Calypso-Voržáček Faktúra č. 135 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721465 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721465 Zverejnenie: 2018-02-12 09:28:46.225, predmet: elektrina - VO , cena: 1868.16 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 134 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721442 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721442 Zverejnenie: 2018-02-12 08:53:45.043, predmet: znešk. odpadu - Zberný dvor , cena: 487.92 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 133 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721236 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721236 Zverejnenie: 2018-02-09 10:19:30.84, predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii, ČS , cena: 4692.80 EUR, partner: Združenie obcí Enviropark Pomo Faktúra č. 132 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721235 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721235 Zverejnenie: 2018-02-09 10:17:23.276, predmet: zber, preprava a znešk. komunálneho odpadu - 1/2018 , cena: 3218.40 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 131 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721234 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721234 Zverejnenie: 2018-02-09 10:15:05.765, predmet: elektrina - VO , cena: 729.36 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 130 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721232 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:721232 Zverejnenie: 2018-02-09 10:11:46.907, predmet: elektrina - Komenského , cena: 533.72 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 129 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720632 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720632 Zverejnenie: 2018-02-07 14:44:50.577, predmet: odvoz a likvidácia odpadu , cena: 156.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 128 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720631 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720631 Zverejnenie: 2018-02-07 14:43:37.07, predmet: vývoz septika z domových žump občanov obce , cena: 2235.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 127 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720306 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720306 Zverejnenie: 2018-02-07 10:12:31.753, predmet: vodné - Vansovej - trhovisko , cena: 30.32 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 126 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720305 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720305 Zverejnenie: 2018-02-07 10:09:40.745, predmet: poplatok za telefón - OCÚ, Zdrav. stredisko , cena: 208.06 EUR, partner: Slovak Telekom, a.s. Faktúra č. 125 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720304 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720304 Zverejnenie: 2018-02-07 10:07:07.458, predmet: poplatok za telefón - CZA , cena: 13.86 EUR, partner: Slovak Telekom, a.s. Faktúra č. 124 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720303 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720303 Zverejnenie: 2018-02-07 10:05:46.104, predmet: poplatok za telefón - CZA , cena: 17.18 EUR, partner: Slovak Telekom, a.s. Faktúra č. 123 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720302 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720302 Zverejnenie: 2018-02-07 10:04:20.197, predmet: poplatok za telefón - Kult. dom , cena: 23.88 EUR, partner: Slovak Telekom, a.s. Faktúra č. 122 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720278 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720278 Zverejnenie: 2018-02-07 09:23:47.567, predmet: poplatok za telefón - OcÚ , cena: 20.59 EUR, partner: Slovak Telekom, a.s. Faktúra č. 121 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720184 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:720184 Zverejnenie: 2018-02-06 14:44:15.908, predmet: uhŕňanie snehu v obci , cena: 264.00 EUR, partner: Jurkovič Štefan Faktúra č. 115 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719579 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719579 Zverejnenie: 2018-02-05 10:33:16.952, predmet: elektrina - Športová , cena: 210.58 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 116 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719578 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719578 Zverejnenie: 2018-02-05 10:33:12.652, predmet: elektrina - OcÚ , cena: 540.49 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 117 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719577 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719577 Zverejnenie: 2018-02-05 10:33:08.251, predmet: elektrina - Hab. dvor , cena: 22.75 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 118 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719576 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719576 Zverejnenie: 2018-02-05 10:33:03.705, predmet: elektrina - Zberný dvor , cena: 51.70 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 119 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719575 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719575 Zverejnenie: 2018-02-05 10:32:59.568, predmet: recyklácia odpadov , cena: 76.79 EUR, partner: Autodoprava Medúzová Gabirela Faktúra č. 120 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719574 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719574 Zverejnenie: 2018-02-05 10:32:52.892, predmet: toner do tlačiarne a fotokopírky - OcÚ , cena: 579.72 EUR, partner: DAMEDIS, s. r. o. Faktúra č. 114 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719331 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719331 Zverejnenie: 2018-02-02 09:48:02.186, predmet: plyn - Hab. dvor , cena: 232.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 113 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719329 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719329 Zverejnenie: 2018-02-02 09:47:02.754, predmet: plyn - Zdrav. stredisko , cena: 4.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 112 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719326 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719326 Zverejnenie: 2018-02-02 09:45:08.586, predmet: plyn - Kult. dom , cena: 59.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 111 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719323 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719323 Zverejnenie: 2018-02-02 09:43:54.758, predmet: plyn - Klub dôchodcov , cena: 444.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 110 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719320 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719320 Zverejnenie: 2018-02-02 09:40:49.429, predmet: plyn - Kult. dom , cena: 1612.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 109 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719319 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719319 Zverejnenie: 2018-02-02 09:39:01.088, predmet: plyn - OcÚ , cena: 803.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 108 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719318 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719318 Zverejnenie: 2018-02-02 09:37:27.11, predmet: plyn - Hasič. zbrojnica , cena: 521.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 107 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719317 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719317 Zverejnenie: 2018-02-02 09:36:05.407, predmet: plyn - Športová , cena: 182.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 106 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719316 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719316 Zverejnenie: 2018-02-02 09:34:50.653, predmet: plyn - Obecná polícia , cena: 175.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 105 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719307 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719307 Zverejnenie: 2018-02-02 09:32:05.343, predmet: plyn - Zdravotné stredisko , cena: 1998.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 104 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719272 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719272 Zverejnenie: 2018-02-02 08:58:55.695, predmet: plyn - Štadión TJ , cena: 672.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 103 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719270 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719270 Zverejnenie: 2018-02-02 08:57:15.875, predmet: Samsung GalaxyJ5 2017 gold - OcÚ telefón , cena: 19.00 EUR, partner: Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 102 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719269 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:719269 Zverejnenie: 2018-02-02 08:53:59.107, predmet: údržba VO - január 2018 , cena: 227.75 EUR, partner: Kujan František Faktúra č. 101 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718771 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718771 Zverejnenie: 2018-01-31 10:30:13.555, predmet: PD - "Dostavba hasičskej zbrojnice, splašková kanalizácia so žumpou" , cena: 150.00 EUR, partner: VHS Servis s.r.o. Faktúra č. 100 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718764 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718764 Zverejnenie: 2018-01-31 10:21:31.457, predmet: technický posudok k fotoaparátu CANON - Kult. dom , cena: 10.50 EUR, partner: Opravy fotoprístrojov Faktúra č. 99 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718758 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718758 Zverejnenie: 2018-01-31 09:40:53.309, predmet: právne služby - január 2018 , cena: 350.00 EUR, partner: Bardúnová Alena JUDr. Faktúra č. 76 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718006 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:718006 Zverejnenie: 2018-01-26 11:41:58.039, predmet: soľ priemyselná kamenná - MK , cena: 162.00 EUR, partner: Pavol Chmela - PNEU s.r.o. Faktúra č. 98 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:717724 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:717724 Zverejnenie: 2018-01-25 10:18:37.94, predmet: plyn - Komenského , cena: 4.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse