Veľké Leváre (egov.zmluvy.sk) http://zmluvy.egov.sk/Egov/contracts/place:128 eGovZmluvy - profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty Faktúra č. 452 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748980 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748980 Zverejnenie: 2018-06-21 14:39:24.412, predmet: lexan - TJ Štadión , cena: 234.70 EUR, partner: Strešné krytiny BEJZ s.r.o. Faktúra č. 451 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748917 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748917 Zverejnenie: 2018-06-21 09:16:31.393, predmet: vodné - Obecná polícia , cena: 30.32 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 450 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748912 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748912 Zverejnenie: 2018-06-21 09:01:56.701, predmet: vodné - Kult. dom , cena: 15.72 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 449 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748910 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748910 Zverejnenie: 2018-06-21 09:00:12.471, predmet: jedálne kupóny - OcÚ , cena: 10.80 EUR, partner: Up Slovensko, s.r.o. Faktúra č. 448 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748596 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748596 Zverejnenie: 2018-06-20 08:58:26.448, predmet: vodné - Zdrav. stredisko , cena: 22.46 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 447 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748595 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748595 Zverejnenie: 2018-06-20 08:57:02.811, predmet: popl. za telefón - OcÚ, KD Obecná polícia, KS, fotopasce , cena: 144.05 EUR, partner: Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 446 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748147 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:748147 Zverejnenie: 2018-06-18 15:15:35.344, predmet: náklady spotrebovanej energie za 1. polrok 2018 - CZA , cena: 882.00 EUR, partner: Cirkevný zbor ECAV na Slovensk Faktúra č. 445 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747968 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747968 Zverejnenie: 2018-06-18 09:16:11.903, predmet: vodné - Školská , cena: 42.67 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 444 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747965 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747965 Zverejnenie: 2018-06-18 09:14:46.165, predmet: vodné - Klub dôchodcov , cena: 28.08 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 443 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747964 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747964 Zverejnenie: 2018-06-18 09:13:27.758, predmet: ubytovanie - DFF , cena: 79.75 EUR, partner: Autokemp Rudava OZ Faktúra č. 442 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747961 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747961 Zverejnenie: 2018-06-18 09:10:01.865, predmet: ubytovanie - DFF , cena: 69.50 EUR, partner: Autokemp Rudava OZ Faktúra č. 441 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747958 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747958 Zverejnenie: 2018-06-18 09:08:57.513, predmet: ubytovanie - DFF , cena: 51.25 EUR, partner: Autokemp Rudava OZ Faktúra č. 440 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747956 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747956 Zverejnenie: 2018-06-18 09:07:54.962, predmet: ubytovanie - DFF , cena: 51.25 EUR, partner: Autokemp Rudava OZ Faktúra č. 439 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747954 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747954 Zverejnenie: 2018-06-18 09:06:38.139, predmet: ubytovanie - DFF , cena: 45.50 EUR, partner: Autokemp Rudava OZ Faktúra č. 438 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747953 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747953 Zverejnenie: 2018-06-18 09:05:24.79, predmet: ubytovanie - DFF , cena: 25.25 EUR, partner: Autokemp Rudava OZ Faktúra č. 437 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747952 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747952 Zverejnenie: 2018-06-18 09:04:04.942, predmet: ubytovanie - DFF , cena: 68.00 EUR, partner: Autokemp Rudava OZ Faktúra č. 436 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747706 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747706 Zverejnenie: 2018-06-15 11:02:45.19, predmet: hrnček s potlačou - Kult. dom , cena: 234.00 EUR, partner: Adrián Melaj BIZNIS PLUS Faktúra č. 435 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747597 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747597 Zverejnenie: 2018-06-14 15:50:47.583, predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 5/2018 , cena: 2331.00 EUR, partner: Anton Volek - nákladná doprava Faktúra č. 434 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747463 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747463 Zverejnenie: 2018-06-14 09:48:30.362, predmet: rozpočtové náklady - "Zariadenie pre seniorov" , cena: 990.00 EUR, partner: MASPLAN s.r.o. Faktúra č. 433 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747457 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747457 Zverejnenie: 2018-06-14 09:40:32.677, predmet: doprava DFS Leváranek , cena: 683.50 EUR, partner: FERRI TOURS, František Pšenica Faktúra č. 430 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747454 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747454 Zverejnenie: 2018-06-14 09:36:36.972, predmet: zneškodnenie odpadu - Zberný dvor , cena: 1156.30 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 429 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747453 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747453 Zverejnenie: 2018-06-14 09:35:52.089, predmet: nakladanie, recyklácia odpadu , cena: 760.82 EUR, partner: Autodoprava Medúzová Gabirela Faktúra č. 428 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747452 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747452 Zverejnenie: 2018-06-14 09:35:19.76, predmet: tonery - OcÚ , cena: 487.44 EUR, partner: DAMEDIS, s. r. o. Faktúra č. 432 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747137 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:747137 Zverejnenie: 2018-06-13 09:10:56.741, predmet: výdavky na ČOV, obecných ČS, kanalizácii , cena: 4332.49 EUR, partner: Združenie obcí Enviropark Pomo Faktúra č. 431 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746853 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746853 Zverejnenie: 2018-06-12 10:15:26.53, predmet: Zbierka zákonov r. 2018 - 4 preddavok , cena: 84.00 EUR, partner: Poradca podnikateľa, s.r.o. Faktúra č. 427 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746270 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746270 Zverejnenie: 2018-06-07 14:30:35.488, predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce , cena: 2718.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 426 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746269 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746269 Zverejnenie: 2018-06-07 14:27:43.604, predmet: práce s UNC a dovoz kameňa, doprava , cena: 92.40 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 425 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746268 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746268 Zverejnenie: 2018-06-07 14:25:30.15, predmet: odvoz a likvidácia odpadu , cena: 312.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 424 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746267 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746267 Zverejnenie: 2018-06-07 14:19:14.161, predmet: vývoz septika - Zdrav. stredisko , cena: 42.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 423 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746266 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746266 Zverejnenie: 2018-06-07 14:17:36.202, predmet: vývoz septika - CZA , cena: 42.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 422 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746087 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746087 Zverejnenie: 2018-06-07 09:25:41.658, predmet: elektrina - Komenského , cena: 339.85 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 421 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746086 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746086 Zverejnenie: 2018-06-07 09:24:06.259, predmet: elektrina - Obecná polícia , cena: 98.59 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 420 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746085 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746085 Zverejnenie: 2018-06-07 09:22:27.818, predmet: elektrina - Športová , cena: 318.50 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 419 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746084 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746084 Zverejnenie: 2018-06-07 09:20:44.07, predmet: elektrina- VO , cena: 1577.44 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 418 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746083 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:746083 Zverejnenie: 2018-06-07 09:19:30.306, predmet: zber, preprava a znešk. KO - 5/2018 , cena: 4196.64 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 417 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745983 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745983 Zverejnenie: 2018-06-06 15:41:30.251, predmet: Tričká + tlač DFS Leváranek , cena: 180.00 EUR, partner: SAMPRINT Ga s.r.o. Faktúra č. 416 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745793 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745793 Zverejnenie: 2018-06-06 10:33:27.688, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - Hasič. zbrojnica , cena: 45.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 415 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745790 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745790 Zverejnenie: 2018-06-06 10:31:41.303, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - CZA , cena: 70.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 414 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745786 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745786 Zverejnenie: 2018-06-06 10:30:20.402, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - Zdr. stredisko , cena: 200.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 413 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745784 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745784 Zverejnenie: 2018-06-06 10:28:50.198, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - TJ Štadión , cena: 180.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 412 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745779 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745779 Zverejnenie: 2018-06-06 10:25:26.1, predmet: ročná prehliadka plyn. spotebičov - Pizzéria Verde , cena: 150.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 411 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745774 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745774 Zverejnenie: 2018-06-06 10:23:55.452, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - Obecný úrad , cena: 90.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 410 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745771 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745771 Zverejnenie: 2018-06-06 10:19:03.585, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - Obecná polícia , cena: 100.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 409 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745770 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745770 Zverejnenie: 2018-06-06 10:17:44.527, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - Kult. dom , cena: 165.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 408 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745767 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745767 Zverejnenie: 2018-06-06 10:15:38.699, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - Klub dôchodcov , cena: 75.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 407 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745766 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745766 Zverejnenie: 2018-06-06 10:13:41.764, predmet: ročná prehliadka plyn. spotrebičov - Habánske múzeum , cena: 45.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 406 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745762 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745762 Zverejnenie: 2018-06-06 09:59:29.344, predmet: Upgrade ekonom. infor. systému IS SAMO s doplnkami a úpravami , cena: 240.00 EUR, partner: TRIMEL s.r.o. Faktúra č. 405 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745761 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745761 Zverejnenie: 2018-06-06 09:57:37.096, predmet: elektrina - Športová , cena: 210.58 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 404 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745760 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745760 Zverejnenie: 2018-06-06 09:56:03.721, predmet: popl. za telefón - CZA , cena: 4.99 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 403 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745759 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:745759 Zverejnenie: 2018-06-06 09:54:38.743, predmet: popl. za telefón - Kult. dom , cena: 34.13 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s.