Veľké Leváre (egov.zmluvy.sk) http://zmluvy.egov.sk/Egov/contracts/place:128 eGovZmluvy - profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty Faktúra č. 641 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689706 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689706 Zverejnenie: 2017-09-22 14:52:05.151, predmet: náklady spotrebovanej energie júl-december 2017 , cena: 882.00 EUR, partner: Cirkevný zbor ECAV na Slovensk Faktúra č. 640 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689705 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689705 Zverejnenie: 2017-09-22 14:49:47.861, predmet: znalecký posudok vecného bremena - ul. Závodská par. č. 11491 , cena: 120.00 EUR, partner: Fyzická osoba Faktúra č. 639 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689704 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689704 Zverejnenie: 2017-09-22 14:49:42.808, predmet: recyklácia odpadov , cena: 630.67 EUR, partner: Autodoprava Medúzová Gabirela Faktúra č. 638 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689435 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689435 Zverejnenie: 2017-09-21 10:34:36.456, predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 8/2017 , cena: 2331.00 EUR, partner: Anton Volek - nákladná doprava Faktúra č. 637 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689433 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689433 Zverejnenie: 2017-09-21 10:32:59.556, predmet: pravidelná deratizácia v obci , cena: 598.60 EUR, partner: Chemiko Karol Bauml Faktúra č. 636 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689430 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689430 Zverejnenie: 2017-09-21 10:30:26.609, predmet: servisná práca - motorový krovinorez , cena: 123.47 EUR, partner: EVENT SK, s.r.o. Faktúra č. 635 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689385 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689385 Zverejnenie: 2017-09-21 09:53:13.542, predmet: vodné - Kult. dom , cena: 15.72 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 634 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689371 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689371 Zverejnenie: 2017-09-21 09:45:00.898, predmet: vodné - Obecná polícia , cena: 30.32 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 633 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689369 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:689369 Zverejnenie: 2017-09-21 09:39:27.496, predmet: liatinový poklop na kanalizačnú šachtu , cena: 119.17 EUR, partner: MEA Water Management s.r.o. Faktúra č. 632 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688978 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688978 Zverejnenie: 2017-09-20 09:33:14.869, predmet: vodné - Zdrav. stredisko , cena: 22.46 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 631 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688975 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688975 Zverejnenie: 2017-09-20 09:30:34.447, predmet: popl. za telefón - OcÚ, KD, KS, Ob. polícia, fotopasce , cena: 140.01 EUR, partner: Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 630 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688814 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688814 Zverejnenie: 2017-09-19 14:12:56.007, predmet: údržba verejného osvetzlenia - august 2017 , cena: 227.75 EUR, partner: Kujan František Faktúra č. 629 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688646 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688646 Zverejnenie: 2017-09-19 11:19:05.018, predmet: servis - snímače čiarového kódu - Kult. dom , cena: 65.00 EUR, partner: AIROX - Marian Hlavan Faktúra č. 628 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688557 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688557 Zverejnenie: 2017-09-19 09:44:50.302, predmet: vodné - Školská , cena: 42.67 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 627 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688542 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:688542 Zverejnenie: 2017-09-19 09:33:33.038, predmet: vodné - Klub dôchodcov , cena: 52.79 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 626 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687865 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687865 Zverejnenie: 2017-09-14 09:53:18.573, predmet: polož. rozpočet stav. prác - Inžin. činnosť - ZŠ , cena: 300.00 EUR, partner: Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - Faktúra č. 625 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687618 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687618 Zverejnenie: 2017-09-13 10:59:58.015, predmet: studená asfaltová zmes - MK , cena: 372.00 EUR, partner: PARAPETROL a.s. Faktúra č. 624 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687617 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687617 Zverejnenie: 2017-09-13 10:57:22.252, predmet: ceny do súťaže - varenie gulášu - súprava nožov , cena: 216.30 EUR, partner: KDS Sedlčany výrobní družstvo Faktúra č. 623 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687568 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687568 Zverejnenie: 2017-09-13 09:37:57.723, predmet: Zbierka zákonov SR r. 2017 - 4. preddavok , cena: 60.00 EUR, partner: Poradca podnikateľa, s.r.o. Faktúra č. 622 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687301 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:687301 Zverejnenie: 2017-09-12 09:58:14.739, predmet: odstránenie závad na VO po vererných búrkach , cena: 395.00 EUR, partner: Kujan František Faktúra č. 621 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686900 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686900 Zverejnenie: 2017-09-11 09:43:21.949, predmet: znešk. odpadu -zberný dvor , cena: 644.57 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 620 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686897 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686897 Zverejnenie: 2017-09-11 09:41:46.891, predmet: zber, preprava a znešk. odpadu - 8/2017 , cena: 4299.12 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 619 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686895 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686895 Zverejnenie: 2017-09-11 09:40:08.711, predmet: elektrina - Komenského , cena: 315.70 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 618 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686892 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686892 Zverejnenie: 2017-09-11 09:37:38.236, predmet: elektrina - VO , cena: 1581.01 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 617 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686647 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686647 Zverejnenie: 2017-09-08 09:58:36.354, predmet: odvoz a likvidácia odpadu , cena: 156.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 616 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686646 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686646 Zverejnenie: 2017-09-08 09:57:21.996, predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce , cena: 2472.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 615 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686644 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686644 Zverejnenie: 2017-09-08 09:49:59.795, predmet: vývoz septika - CZA , cena: 42.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 614 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686643 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686643 Zverejnenie: 2017-09-08 09:48:42.617, predmet: popl. za telefón - CZA , cena: 15.41 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 613 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686641 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686641 Zverejnenie: 2017-09-08 09:47:28.493, predmet: popl. za telefón - CZA , cena: 17.09 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 612 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686472 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686472 Zverejnenie: 2017-09-07 14:17:02.496, predmet: geodetické práce - zameranie rod. domu parc. č. 889/8 , cena: 297.00 EUR, partner: Marek Višvader GEO-MAPA Faktúra č. 611 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686469 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686469 Zverejnenie: 2017-09-07 14:10:21.768, predmet: plagát - "Guláš" - Kult. dom , cena: 13.80 EUR, partner: Tlačiareň Luna Faktúra č. 610 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686468 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686468 Zverejnenie: 2017-09-07 14:07:38.946, predmet: pekáče - kuchyňa Kult. dom , cena: 123.70 EUR, partner: Róbert Otiepka Faktúra č. 609 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686317 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686317 Zverejnenie: 2017-09-06 14:18:22.327, predmet: stĺpiky, značenie, úchyty, pätky , cena: 716.18 EUR, partner: značenie.sk, s.r.o. Faktúra č. 608 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686234 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686234 Zverejnenie: 2017-09-06 10:56:59.349, predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii, ČS , cena: 4464.31 EUR, partner: Združenie obcí Enviropark Pomo Faktúra č. 607 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686233 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686233 Zverejnenie: 2017-09-06 10:55:04.71, predmet: oprava fotokopírky - OcÚ , cena: 518.16 EUR, partner: Pavol CHALKO-SENLINE Faktúra č. 606 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686232 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686232 Zverejnenie: 2017-09-06 10:52:46.133, predmet: popl. za telefón - Kult. dom , cena: 22.67 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 605 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686231 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686231 Zverejnenie: 2017-09-06 10:51:04.457, predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS , cena: 184.66 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 604 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686230 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686230 Zverejnenie: 2017-09-06 10:49:31.238, predmet: popl. za telefón - OcÚ , cena: 20.58 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 603 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686229 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686229 Zverejnenie: 2017-09-06 10:47:32.179, predmet: elektrina - Zberný dvor , cena: 22.30 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 602 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686228 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686228 Zverejnenie: 2017-09-06 10:42:07.207, predmet: elektrina - Hab. dvor , cena: 22.82 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 601 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686227 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686227 Zverejnenie: 2017-09-06 10:40:32.47, predmet: elektrina - OcÚ , cena: 550.30 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 600 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686226 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686226 Zverejnenie: 2017-09-06 10:29:42.295, predmet: elektrina - Ob. polícia , cena: 122.19 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 599 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686223 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686223 Zverejnenie: 2017-09-06 10:22:23.835, predmet: elektrina - Športová , cena: 394.70 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 598 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686091 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686091 Zverejnenie: 2017-09-05 11:24:40.349, predmet: bunda do dažďa - štadión TJ , cena: 412.50 EUR, partner: GIVsport s.r.o. Faktúra č. 582 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686087 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686087 Zverejnenie: 2017-09-05 11:04:30.832, predmet: vodné - Športová , cena: 102.20 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 581 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686086 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686086 Zverejnenie: 2017-09-05 11:03:58.942, predmet: vodné - Dom smútku , cena: 35.94 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 597 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686074 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686074 Zverejnenie: 2017-09-05 10:42:40.613, predmet: plyn - Kult. dom , cena: 10.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 596 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686073 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686073 Zverejnenie: 2017-09-05 10:41:32.497, predmet: plyn - Hab. dvor , cena: 31.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 595 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686072 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686072 Zverejnenie: 2017-09-05 10:41:25.658, predmet: plyn - Zdravotné stredisko , cena: 391.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse Faktúra č. 594 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686071 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:686071 Zverejnenie: 2017-09-05 10:36:59.674, predmet: plyn - Kult. dom , cena: 260.00 EUR, partner: Slovenský plynárenský priemyse