Veľké Leváre (egov.zmluvy.sk) http://zmluvy.egov.sk/Egov/contracts/place:128 eGovZmluvy - profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty Faktúra č. 780 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703325 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703325 Zverejnenie: 2017-11-22 10:21:18.173, predmet: beseda s autorom Branislavom Jobusom , cena: 120.00 EUR, partner: ABUSUS s.r.o. Faktúra č. 779 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703303 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703303 Zverejnenie: 2017-11-22 09:33:20.125, predmet: polystyrénový veniec - Kult. dom adventné vence , cena: 19.93 EUR, partner: Ivan Mundier IMKROV Faktúra č. 767 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703121 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703121 Zverejnenie: 2017-11-21 13:18:44.1, predmet: vodné - Zdr. stredisko , cena: 22.46 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 768 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703120 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:703120 Zverejnenie: 2017-11-21 13:18:39.453, predmet: vodné - Klub dôchodcov , cena: 52.79 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 778 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702824 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702824 Zverejnenie: 2017-11-21 09:49:06.657, predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 10/2017 , cena: 2331.00 EUR, partner: Anton Volek - nákladná doprava Faktúra č. 777 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702822 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702822 Zverejnenie: 2017-11-21 09:46:52.451, predmet: recyklácia odpadov - DSO , cena: 355.21 EUR, partner: Autodoprava Medúzová Gabirela Faktúra č. 776 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702819 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702819 Zverejnenie: 2017-11-21 09:44:26.263, predmet: popl. za telefón - OcÚ, Ob. polícia, KD, KS, fotopasce , cena: 142.13 EUR, partner: Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 775 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702816 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702816 Zverejnenie: 2017-11-21 09:26:00.175, predmet: vodné - Kult. dom , cena: 15.72 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 774 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702815 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702815 Zverejnenie: 2017-11-21 09:23:53.082, predmet: vodné - Obecná polícia , cena: 30.32 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 773 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702813 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702813 Zverejnenie: 2017-11-21 09:21:31.989, predmet: vodné - Školská , cena: 42.67 EUR, partner: Bratislavská vodárenská spoloč Faktúra č. 772 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702811 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702811 Zverejnenie: 2017-11-21 09:18:59.063, predmet: oprava plynového kotla - Šport-bar , cena: 74.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 771 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702810 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702810 Zverejnenie: 2017-11-21 09:16:34.664, predmet: oprava plynového kotla - Kult. dom , cena: 378.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 770 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702807 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702807 Zverejnenie: 2017-11-21 09:14:51.958, predmet: kancelársky materiál - OcÚ , cena: 949.04 EUR, partner: Papera s.r.o. Faktúra č. 769 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702792 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:702792 Zverejnenie: 2017-11-21 09:12:37.13, predmet: dodanie a montáž- rozšírenie VO , cena: 497.60 EUR, partner: Kujan František Faktúra č. 766 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:701031 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:701031 Zverejnenie: 2017-11-13 09:41:44.018, predmet: zneškodnenie odpadu - Zberný dvor , cena: 1260.32 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 765 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:701030 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:701030 Zverejnenie: 2017-11-13 09:39:55.209, predmet: elektrina - Športová , cena: 92.03 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 764 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700803 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700803 Zverejnenie: 2017-11-10 14:43:59.113, predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce , cena: 2136.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 763 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700801 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700801 Zverejnenie: 2017-11-10 14:42:13.251, predmet: vývoz septika - CZA , cena: 42.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 762 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700800 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700800 Zverejnenie: 2017-11-10 14:40:18.236, predmet: odvoz a likvidácia odpadu z obce , cena: 156.00 EUR, partner: DOP - KONT, s.r.o. Faktúra č. 761 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700624 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700624 Zverejnenie: 2017-11-10 09:47:27.684, predmet: výroba, osadenie a montáž dopravných značiek , cena: 9092.33 EUR, partner: Mobilita servis spol. s r.o. Faktúra č. 760 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700155 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700155 Zverejnenie: 2017-11-09 10:37:35.508, predmet: audit KÚZ, audit súladu VS, vyhodnotenie VS za IÚZ a KÚZ , cena: 624.00 EUR, partner: RVC Senica s.r.o. Faktúra č. 759 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700154 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700154 Zverejnenie: 2017-11-09 10:34:34.28, predmet: elektrina - VO , cena: 2208.67 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 758 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700153 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700153 Zverejnenie: 2017-11-09 10:31:55.338, predmet: elektrina - Komenského , cena: 475.45 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 757 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700151 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:700151 Zverejnenie: 2017-11-09 10:28:52.376, predmet: elektrina - Obecná polícia , cena: 156.84 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 756 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699983 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699983 Zverejnenie: 2017-11-08 15:11:33.213, predmet: strava - "VOĽBY DO VÚC 2017" , cena: 185.40 EUR, partner: Kovariková Marta Faktúra č. 755 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699788 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699788 Zverejnenie: 2017-11-08 10:09:53.663, predmet: vstupenky - "Habánske múzeum" , cena: 84.24 EUR, partner: Tlačiareň Luna Faktúra č. 754 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699772 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699772 Zverejnenie: 2017-11-08 10:03:15.377, predmet: knihy - ZŠ s MŠ , cena: 299.18 EUR, partner: Martinus, s.r.o. Faktúra č. 753 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699768 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699768 Zverejnenie: 2017-11-08 09:58:06.229, predmet: motorová píla, savica, prac. a zásahový odev, prilby - Hasič. zbrojnica , cena: 4040.23 EUR, partner: Pyrotex, s.r.o. Faktúra č. 752 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699764 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699764 Zverejnenie: 2017-11-08 09:54:47.752, predmet: servisné poplatky za r. 2017 - KIS , cena: 66.39 EUR, partner: Slovenská národná knižnica Faktúra č. 751 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699762 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699762 Zverejnenie: 2017-11-08 09:52:25.409, predmet: zber, preprava a zneškod. KO - 10/2017 , cena: 4187.52 EUR, partner: FCC Enviroment Slovensko, s.r. Faktúra č. 750 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699760 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699760 Zverejnenie: 2017-11-08 09:52:19.534, predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii, ČS , cena: 4639.61 EUR, partner: Združenie obcí Enviropark Pomo Faktúra č. 749 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699751 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699751 Zverejnenie: 2017-11-08 09:46:44.211, predmet: penetral, strešný tmel, lep. s posypom - oprava striech garáže , cena: 368.14 EUR, partner: Stavebniny STAVEX, s.r.o. Faktúra č. 748 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699741 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699741 Zverejnenie: 2017-11-08 09:39:32.816, predmet: popl. za telefón - CZA , cena: 14.29 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 747 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699740 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699740 Zverejnenie: 2017-11-08 09:37:39.583, predmet: popl. za telefón- CZA , cena: 17.39 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 746 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699739 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699739 Zverejnenie: 2017-11-08 09:35:44.94, predmet: popl. za telefón - Kult. dom , cena: 26.28 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 745 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699738 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699738 Zverejnenie: 2017-11-08 09:33:38.931, predmet: popl. za telefón - OcÚ , cena: 20.58 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 744 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699731 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699731 Zverejnenie: 2017-11-08 09:18:25.485, predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS , cena: 186.52 EUR, partner: Slovak Telekom,a.s. Faktúra č. 743 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699318 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699318 Zverejnenie: 2017-11-06 10:06:54.675, predmet: Právo pre ROPO a OBCE - predplatné r. 2018 , cena: 77.40 EUR, partner: Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 742 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699313 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699313 Zverejnenie: 2017-11-06 10:03:42.721, predmet: vykonanie ročnej prehliadky plyn. spotrebičov - Hasič. zbrojnica , cena: 70.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 741 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699311 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699311 Zverejnenie: 2017-11-06 10:00:44.125, predmet: vykonanie opravy plynového kotla - CZA , cena: 63.00 EUR, partner: Ing. Bohumír Slavíček-GASING Faktúra č. 740 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699308 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699308 Zverejnenie: 2017-11-06 09:56:40.374, predmet: elektrina - Zberný dvor , cena: 22.30 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 739 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699307 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699307 Zverejnenie: 2017-11-06 09:54:55.725, predmet: elektrina - Habánsky dvor , cena: 22.82 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 738 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699305 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699305 Zverejnenie: 2017-11-06 09:53:27.058, predmet: elektrina - OcÚ , cena: 550.30 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 737 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699302 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699302 Zverejnenie: 2017-11-06 09:50:20.324, predmet: elektrina - Športová , cena: 213.38 EUR, partner: ZSE Energia,a.s. Faktúra č. 736 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699296 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699296 Zverejnenie: 2017-11-06 09:43:22.764, predmet: Zbierka zákonov SR r. 2017 - 5. preddavok , cena: 60.00 EUR, partner: Poradca podnikateľa, s.r.o. Faktúra č. 735 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699123 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699123 Zverejnenie: 2017-11-03 11:24:19.177, predmet: knihy do knižnice , cena: 232.46 EUR, partner: Distribučná agentúra AD REM Faktúra č. 734 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699120 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699120 Zverejnenie: 2017-11-03 11:21:58.016, predmet: palivové drevo - Ob. polícia , cena: 336.00 EUR, partner: Calypso-Voržáček Faktúra č. 733 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699062 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699062 Zverejnenie: 2017-11-03 10:15:55.307, predmet: dodanie a montáž repro na Športovej ulici , cena: 142.00 EUR, partner: Kujan František Faktúra č. 732 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699060 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:699060 Zverejnenie: 2017-11-03 10:14:06.524, predmet: reprobox, stojan - ozvučenie cintorín , cena: 248.90 EUR, partner: Muziker, a.s. Faktúra č. 731 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:698630 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:698630 Zverejnenie: 2017-11-02 10:16:32.822, predmet: servisná práca-prenos súborov do nového PC, nastavenie tlačiarne , cena: 301.00 EUR, partner: AIROX - Marian Hlavan