portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Ihneď použiteľné riešenie
špeciálne pre samosprávy
už od 5,- EUR / mes.

Služba eGovZmluvy je určená pre územné samosprávy (obce, mestá ...) a iné povinné subjekty (rozpočtové a príspevkové organizácie) na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Vyvinuté v spolupráci so samosprávami.

Mimoriadna ponuka pre školy

Služba je dostupná ihneď, bez starostí a za výhodných podmienok. Umožňuje aj hromadné zverejňovanie z formátu CSV a automatické zverejňovanie prepojením na účtovnú evidenciu a agendy samosprávy.


Viac o službe » Objednať »

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Novinky

Nová služba SMS-info pre mestá a obce

Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na informovanie obyvateľov o aktuálnych udalostiach, ale aj na rozhlásenie naliehavých oznamov v prípade havárií a náhlych udalostí. 

SMS-info

Služba SMS-info umožňuje občanom prijímať informácie prostredníctvom SMS na mobile alebo si ich nechať zasielať ako e-mail. Nová verzia služby ponúka veľmi jednoduché prihlasovanie pre príjemcov správ len zadaním čísla mobilu alebo e-mailu, bez nutnosti registrácie. Rovnakým spôsobom môže príjemca doručovanie správ zmeniť alebo odhlásiť.

Služba je veľmi vhodná aj pre školy na aktuálne informovanie rodičov (virtuálne ZRPŠ), ako aj počas výletov a lyžiarskych zájazdov na organizačné informácie pre účastníkov a akútne informácie v prípade zmeny programu.


Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!

Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!

 

Reagujeme tak na novelu zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnú o 1.7.2013, ktorá priniesla povinnosť verejných obstarávateľov zverejňovať zákazky v hodnote už od 1 000 €. Službu eGov Obstarávania môžu obce, mestá, samosprávne kraje, školy a ďalšie organizácie, na ktoré sa vzťahujú tieto povinnosti, využiť ako svoj profil verejného obstarávateľa. Zverejnené informácie môžu byť automaticky zobrazené aj na webovej stránke obce či organizácie.  

 

Dozvedieť sa viac o portáli eGov-Obstarávania »


Aktualizované obchodné podmienky

Oboznámte sa s aktualizovanými Obchodnými podmienkami pre používanie služby eGovZmluvy a cenníkom, ktoré boli upravené s cieľom zjednodušenia registrácie a podmienok používania (napr. nepovinné subjekty) a riešenia špecifických situácií (napr. počas výpovednej lehoty).


Aktualizovaná funkčnosť podľa zákona

Od 1. januára 2012 bola funkčnosť portálu eGovZmluvy aktualizovaná podľa zákona č. 382/2011 Z.z. - novely info zákona č. 211/2000 Z.z.

Jedinou zmenenou oblasťou info zákona bola časť venujúca sa zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr. Táto zmena konečne vnáša trochu svetla do doteraz dosť nejasnej povinosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry - teraz je jasne predpísané, ktoré informácie o objednávkach a faktúrach je potrebné zverejňovať, pričom nie je potrebné zverejňovať vizuálnu formu objednávky alebo faktúry (sken, PDF). O zmluvách naďalej stále platí, že je potrebné zverejňovať ich plné znenie vrátane popisných údajov.

Všetky potrebné zmeny podľa novely boli premietnuté do funkčnosti portálu eGovZmluvy.

Viac informácií novele, povinných a nepovinných atribútoch nájdete v tomto informačnom článku.


Znížili sme ceny až o 50%

Znížili sme poplatky za zverejňovanie až o 50% - samosprávy zverejňujú už od 5 EUR/mesiac. Celkovo sme zjednodušili model poplatkov - platí sa jednorazový poplatok za mesiace do konca kalendárneho roka alebo do konca platnosti zmluvy o poskytovaní služieb.


Narodeninová akcia

Zľava až 33% na rok 2012. V decembri 2011 oslavuje naša spoločnosť 10-te výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti našim zákazníkom ponúkame na rok 2012 mimoriadnu zľavu 33 % z cenníkových cien. Akcia platí do konca roku 2011, podmienkou je úhrada licenčného poplatku na rok 2012 alebo uzatvorenie zmluvy na rok 2012 (pre nových zákazníkov).


CSV export zverejnených dokumentov

Pred niekoľkými dňami bola funkčnosť portálu rozšírená o CSV export zverejnených dokumentov.Informácie o zverejnených dokumentoch, ktoré vyhovujú kritérám vyhľadávania, si môžete vyexportovať ako súbory typu CSV. Tieto súbory obsahujú hodnoty oddelené bodkočiarkami a dajú sa prezerať v bežnom textovom alebo tabuľkovom editore.

 

CSV export je ďalším príspevkom k transparentnosti odberateľských vzťahov verejnoprávnych subjektov.


Hromadný import vo formáte CSV

Funčnosť portálu bola rozšírená o možnosť hromadného importu zmlúv, objednávok, faktúr a zmluvných partnerov vo formáte CSV (comma separated values).

 

Takto je možné pripraviť si "väčší balík" dokumentov určených na zverejnenie napr. ako výstup z účtovného systému vo formáte XLS, tieto v prostredí MS Excell upraviť do požadovaného tvaru a obsahu (presunom stĺpcov, zámenou hodnôt, editovaním), vyexportovať do formátu CSV a následne naimportovať na Vašu stránku zverejnených dokumentov na portáli jediným príkazom. Pokiaľ bude pri importe zistená chyba, budete o nej informovaní a (pre Vašu istotu) nebudú naimportované žiadne dokumenty.

 

V prípade importu zmlúv (prípadne objednávok a faktúr) máte pred samotným zverejnením konkrétnych dokumentov možnosť (resp. povinnosť) pridať zoskenovaný dokument.


Akciové ceny predĺžené

Na návrh Únie miest Slovenska v nadväznosti na 13. konferenciu ZISS a seminár o zákone č. 546/2010 Z.z. v Devíne je akcia na registráciu na portáli eGov-Zmluvy predĺžená do konca apríla 2011. Súčasne bola akciová cena rozšírená aj pre organizácie, pre ktoré bol aj zjednodušený model poskytovania služieb.


Vydávanie a overovanie potvrdení o zverejnení zmluvy

Fukčnosť portálu bola rozšírená o vydávanie potvrdení o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení novely poda zákona č. 546/2010 Z.z. Na zvolenej zmluve (rozbalený detail) stačí kliknúť na tlačidlo "Vydať potvrdenie". Potvrdenie obsahuje aj kontrolný kód, ktorého zadaním na stránke Potvrdenia je možné overiť zverejnenie zmluvy na portáli a jej aktuálne znenie (vrátane dodatkov). Vyskúšajte si funkčnosť vydávania potvrdení


Špeciálne ceny pre školy

Školy majú špeciálnu paušálnu cenu na celý rok za neobmedzený počet dokumentov. V prípade, že jej zriaďovateľ (obec, mesto) je tiež používateľom portálu, majú z tejto ceny ešte ďalšiu 50 % zľavu. Viac informácií v cenníku


Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Verejný register odberateľských vzťahov eGovZmluvy ponúka internetovú službu na plnenie tejto zákonnej povinnosti. Po registrácii majú povinné subjekty možnosť prostredníctvom webového formulára zverejňovať svoje zmluvy, objednávky a faktúry. Na webovom sídle obce (či iného povinného subjektu) je možné umiestniť zoznam všetkých zverejnených dokumentov jednoduchým spôsobom. Na portáli zmluvy.eGov.sk môže verejnosť nájsť všetky zverejnené dokumenty pomocou širokej palety nástrojov na vyhľadávanie a triedenie, vrátane spoločného zobrazenia zmlúv, objednávok a faktúr.

Využitie verejného registra zmluvy.eGov.sk je podstatne jednoduchšie a lacnejšie než vývoj a prevádzkovanie vlastnej aplikácie s potrebnou funkčnosťou. Aplikácia verejného registra bude priebežne vyvíjaná a doplňovaná tak, aby zodpovedala aktuálnym legislatívnym a funkčným požiadavkám, registrovaní používatelia budú o nových požiadavkách a funkčnosti informovaní.