rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41
objednávka
Zuzana Ivanová - MOVEO
32166842
300,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
37/N-Np/2015
zmluva
ZV Consulting
35875160
4 812,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmluva o nájme nebytových priestorov
75/I/2015
zmluva
ZV Consulting s.r.o.
35875160
9 624,00 EUR
30.12.2015
Predmet: dohoda o započítaní investícií a nájomného
440
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
210,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Kultúrna činnosť
14
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
70,80 EUR
05.04.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
76
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
70,80 EUR
22.04.2016
Predmet: Stravovanie MŠ
436
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
200,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Kultúrna činnosť
160
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
200,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Kultúrna činnosť
441
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
74,16 EUR
01.12.2017
Predmet: Stravovanie voľby
141
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
74,16 EUR
09.01.2018
Predmet: Stravovanie
503
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
120,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Kultúrna činnosť
117
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
330,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie " Výlet loďou pre seniorov"
135
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
232,20 EUR
19.11.2018
Predmet: Stravovanie
454
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
330,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Kultúrna činnosť
487
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
232,20 EUR
11.12.2018
Predmet: Stravovanie voľby
24
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
167,70 EUR
13.03.2019
Predmet: Stravovanie
32
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
167,70 EUR
27.03.2019
Predmet: Stravovanie
121
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
167,70 EUR
12.04.2019
Predmet: Stravovanie voľby
147
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
167,70 EUR
09.05.2019
Predmet: Stravovanie voľby
52
objednávka
ZV Consulting s.r.o.
35875160
167,70 EUR
21.05.2019
Predmet: Stravovanie
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.