rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/ZoD/2011
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
11 086,22 EUR
28.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo
23/D-On/2012
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
09.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo
129
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
15.05.2012
Predmet: údržba budov, objektov
196
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
86,22 EUR
03.07.2012
Predmet: Hav. stav - oprorný múr MŠ
68
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
320,00 EUR
08.10.2012
Predmet: piesok pre MŠ
293
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
320,00 EUR
16.10.2012
Predmet: MŠ - materiál z poplatkov rodičov - výmena detského pieskoviska
72/D-I/2012
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
6 778,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo - výsadba drevín
334
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
3 000,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Záloha - GRANT
346
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
6 778,00 EUR
22.11.2012
Predmet: všeobecný materiál - GRANT
355
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
354,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo z 30.07.2012, dotvorenie pam. Brány Slobody
415
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 519,26 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava dlažby - Nám. Slobody
416
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
25 563,72 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava strechy ZŠ
7
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 519,26 EUR
17.01.2013
Predmet: prepad dlažby
2
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
25 563,72 EUR
17.01.2013
Predmet: strecha škola Devín
402
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
70,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
401
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
149,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Všeobecné služby MÚ
100
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
149,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
102
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
70,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
28
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
255,48 EUR
22.04.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
136
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
249,79 EUR
20.05.2015
Predmet: Údržba budov, objektov
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.