portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2045
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57240165
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-2,08 EUR
23.11.2015
Predmet: Dovoz pitnej vody
57240170
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-1,90 EUR
23.11.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia OV - NBNŠ
ZLP-2015-0882/OPIS
oznam
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Poskytnutie služieb IS DCOM: komunikačné služby, informačné služby, elektronické služby samosprávy
355/2015-430/MPRV SR
oznam
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Poskytnutie časti projektu pozemkových úprav v k.ú.Chrámec do bezplatného užívania
1
výpoveď
Premier Consulting,spol.s r.o.
35860235
0,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy
5
dodatok
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
0,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o úvere 11/001/02
181501
oznam
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva.
ZLP-2016-1152
oznam
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Poskytovanie služieb IS DCOM
1
oznam
Dôvera ZP, a.s.
35942436
0,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
1
oznam
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
11.08.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
16516
oznam
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu Papiera a lepenky a Jedlých olejov a tukov
2
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
17 17 01
oznam
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Nakladanie s odpadmi
18 17 01
oznam
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Nakladanie s odpadmi
1
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2018.
671701
oznam
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Odplatný výkon služieb zberu, prepravy, zhodnocovania BRO
1
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Popis systému triedeného zberu
11
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o grantovom účte
4
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Zabezpečenie združenej dodávky plynu do OcÚ
Dodatok č. 2
oznam
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2019
« naspäť 1234... 103 ďalej »