portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2045
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
UVSR-89/2012
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
9 999,74 EUR
19.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej
1
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
1,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Kúpna zmluva Zmluva o zriadení predkupného práva Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1 ,,Náš vidiek"
oznam
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
9 943,47 EUR
06.06.2012
Predmet: Prístavba k obecnému úradu Stredisko osobnej hygieny a práčovne - ,,Náš vidiek" Financovaného z rezervy predsedníčky Vlády SR Ivety Radičovej
608/2012/ODDRHA
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
300,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Finančná dotácia na rok 2012 - BBSK Výmena okien a vchodových dverí na obecnom úrade Chrámec
2
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
1,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Kúpna zmluva na pozemky v k.ú. Chrámec
11/001/02-Dodatok č.4
oznam
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
12 846,04 EUR
14.09.2012
Predmet: Zmluva o úvere
7
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
330,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2012/12/270
oznam
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
36022047
386,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Práce na cyklickej údržbe vodného toku Chrámecký v intraviláne obce Chrámec
28/§52/2012/NP V-2
oznam
ÚPSVR Rimavská Sobota
37949608
1 436,40 EUR
14.11.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb pre obec
212115119612
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
19,50 EUR
14.11.2012
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
2115119512
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
26,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
330/2012/04
oznam
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spločnosť,a.s.
36644030
251,04 EUR
21.11.2012
Predmet: Odvoz a čistenie komunálnych odpadových vôd zo žumpy - Stredisko osobnej hygieny a práčovne
A1264661
oznam
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 1
oznam
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
96,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o dielo č. 220801
oznam
Brantner Gemer s.r.o
36021211
304,72 EUR
25.01.2013
Predmet: Úprava jednotkových cien za vykonané služby od 01.01.2013.
28/2013/04
oznam
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spločnosť,a.s.
36644030
230,12 EUR
25.01.2013
Predmet: Odvoz a čistenie komunálnych odpadových vôd zo žumpy - Nájomné byty nižšieho štandardu
1/2013
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
440 579,60 EUR
18.02.2013
Predmet: Kúpa nehnuteľností 2x8 b.j., nájomné byty nižšieho štandardu
0026060753
oznam
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
689,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú elektrickú energiu
2400315905
oznam
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
135,10 EUR
19.04.2013
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2400315901
oznam
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,30 EUR
19.04.2013
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
« naspäť 1234... 103 ďalej »