zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 323
Zmluva bola zverejnená: 09.10.2012 / 15:03:59,
nadobudla účinnosť: 10.10.2012
Predmet odborná prax žiakov
Partner Muhlbauer Technologies, s.r.o., IČO: 36725323, Novozámocká 233, Nitra, 949 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 04.09.2012
Platnosť od 05.09.2012
Platnosť do 30.06.2013
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na https://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 2565d86a940
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie