zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 326
Zmluva bola zverejnená: 25.10.2012 / 13:01:39,
nadobudla účinnosť: 26.10.2012
Predmet informačná kampaň
Partner Centrum Slniečko, n.o., IČO: 360096555, Farská 9, Nitra, 949 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 24.10.2012
Platnosť od 24.10.2012
Platnosť do 31.12.2012
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na https://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 25ccc576550
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie