zmluvy.eGov.sk
Mestská časť Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava
kód obce 529401, IČO 00603422

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 46/I/2019
Zmluva bola zverejnená: 25.06.2019 / 10:10:12,
nadobudla účinnosť: 26.06.2019
Predmet Zmluva o spolupráci pri vykonávaní správy komunikácií a kanalizácie
Partner Záhrady Devín II, s. r. o., IČO: 50198351, Mýtna 48 48/, Bratislava, 81107
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 10.06.2019
Platnosť od 10.06.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na https://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5bbd1c48d20
Ing. Ľubica Kolková
starosta mestskej časti