zmluvy.eGov.sk
Organizácia Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
kód obce , IČO 35949473

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Servisná zmluva
Zmluva bola zverejnená: 31.01.2020 / 09:09:33,
nadobudla účinnosť: 01.02.2020
Predmet Servisná zmluva na hostingové služby, servisná podpora a rozvoj webových stránok spoločnosti BID, a.s..
Partner 858 Project s.r.o., IČO: 46493557, Hlavná 1650/52, Stropkov, 091 01
Cena 1200.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 23.01.2020
Platnosť od 23.01.2020
Platnosť do 23.02.2022
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na https://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 613d209e050
PHDr. Branislav Masarovič
konateľ organizácie