portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 438
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
278/2857/2018
oznam
Zdenko Polhoš, Lucia Polhošová
420,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka).
2018/155
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
51,60 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
2018/154
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
79,09 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
277/2904/2018
oznam
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 33/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
936/807/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
935/806/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
899/805/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
926/804/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
931/803/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
407,40 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
930/802/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
634,63 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
929/801/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
759,96 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
928/800/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 137,91 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
2018/153
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na ochranné pracovné prostriedky
2018/152
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
276/2886/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
802 712,90 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
932/52/2018
faktúra
LEGACY HIGH TATRAS
45606692
3,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za nehnuteľnosti
933/51/2018
faktúra
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
17085501
18 198,94 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie a dodanie geometrických plánov
921/50/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 240,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
927/799/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 263,96 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
925/798/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu kamerového systému
« naspäť 1234... 22 ďalej »