rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-661-FIN
zmluva
Uniliga Bratislava, o. z.
42416482
1 200,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Uniliga - minifutbalový liga" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-660-FIN
zmluva
Volejbal Košická
42260027
1 500,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Séria beachvolejbalových turnajov Summer 2018." (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-659-FIN
zmluva
Cyklistický klub Svätý Jur
36076333
1 500,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Cyklistické podujatia pre širokú verejnosť a deti" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-658-FIN
zmluva
Pre Stredoškolákov
42265754
5 500,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Výklad plný kvetín nerozbiješ: Quick Kancle" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-657-FIN
zmluva
Plavecký klub ORCA Bratislava
31 266 665
3 000,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "ORCA CUP 2019, 21. ročník" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-656-FIN
zmluva
Divé maky
42135435
3 000,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Storytellingom k tolerancii" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-655-FIN
zmluva
Nadácia Milana Šimečku
17314178
2 850,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Anna Franková - Nechajte ma byť takou, aká som" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-654-FIN
zmluva
Metamorfozis
42362989
4 000,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "INSPIRATION PARTY 3" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-653-FIN
zmluva
Ideálna Mládežnícka Aktivita
30778221
3 500,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Zážitková pedagogika" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-652-FIN
zmluva
#INAK
36071676
5 000,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Project4People - Young & Eco" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-651-FIN
zmluva
AKTIVITKA
51469481
1 292,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Tvorivé dielne pre seniorov" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-650-FIN
zmluva
WRESTLING CLUB SLOVAKIA
48412996
2 910,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Organizácia Medzinárodného Mikulášskeho turnaja" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z  rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-649-FIN
zmluva
Pre budúcnosť - 4future
50500571
2 332,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Sološnické tvorenie" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-648-FIN
zmluva
Občianske združenie Sokolík
42172209
3 450,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Florbal Dunajská Lužná nákup mantinelov" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-647-FIN
zmluva
Telocvikari.sk o.z.
50459201
3 500,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Aby deti pohyb bavil" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-646-FIN
zmluva
Pátrač Tino
42416655
2 960,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Pátrač Tino spoznáva..." (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-645-FIN
zmluva
Občianske združenie "Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň"
42173493
3 500,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Dopravné ihrisko do MŠ Tureň" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-644-FIN
zmluva
Obec Vištuk
00305171
3 500,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Osvetlenie pred budovou ZŠ s MŠ vo Vištuku" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-643-FIN
zmluva
Bullka
52239225
3 000,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Tanec a hudba v detskom srdiečku" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-642-FIN
zmluva
Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava
31787037
3 286,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Školský areál" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
« naspäť 1234... 901 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.