rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8279g-2019/00634
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,66 EUR
15.10.2019
Predmet: Refakturácia za spotrebu vody a stočného P.Križku 950 kolkáreň
f8278g-2019/00646
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
24,79 EUR
15.10.2019
Predmet: Mesačná platba za 09/2019 odberné miesto VO
f8277g-2019/00636
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
15.10.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 09/2019
f8276g-2019/00654
faktúra
Ing.Jakub Minár Forward
47848049
378,87 EUR
15.10.2019
Predmet: Tréningové bumper kotúče sada 150kg
f8275g-2019/00640
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 167,06 EUR
15.10.2019
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 29.06.-30.09.2019
f8274g-2019/90026
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
21,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Za vyjadrenie na základe žiadosti k existencií PTZ Orange na stavebnú akciu Tržnica Kremnica
o3387g
objednávka
Michlovský, s.r.o.
21,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Vyjadrenie k existujúcim sietiam pozemok CKN 924 v k.ú.Kremnica
f8273g-2019/90025
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
500,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Spracovanie ÚPN zadanie - ZaD č.1 ÚPN zóny Veterník Kremnica
f8272g-2019/90024
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
700,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Obstarávateľská činnosť zadanie ÚPN ZaDč.1 Veterník Kremnica
f8271g-2019/00637
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
40,82 EUR
14.10.2019
Predmet: Za prepravné služby
f8270g-2019/00647
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
105,76 EUR
14.10.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 09/2019
z1471g - Nájomná zmluva č. OSMM 2019/00759
zmluva
Ján Brosch
10,11 EUR
14.10.2019
Predmet: prenájom časti pozemku CKN 1034/1 - ostatná plocha s výmerou 5,50 m2 a 5 m2, t.j. spolu 10,5 m2
o3386g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
158,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Záložný zdroj UPS, Génius SlimStar 8008 sada klávesnice a myši 1ks, Apacer SSD AS350
o3385g
objednávka
FMK project partners, s.r.o.
36649414
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodatok č.1 k objednávke zverejnenou dňa 07.12.2018 pod č.o3120g - Strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s vypracovaním projektového energetického hodnotenia na stavbu ,, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici budova 4 OBZS
z1470g-Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
dodatok
Ing. arch. Peter Králik
40390233
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s dodaným tovaru, prácami a službami
f8269g-2019/00644
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
11.10.2019
Predmet: Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 09/2019
f8268g-2019/00619
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
2,83 EUR
11.10.2019
Predmet: Vodné a stočné obdobie 25.06.2019-24.09.2019, odberné miesto chodba koniareň
f8267g-2019/00649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
11.10.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2019
f8266g-2019/00625
faktúra
Daniel Friebert
34610863
67,47 EUR
11.10.2019
Predmet: Elektromateriál
f8265g-2019/00620
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
107,74 EUR
11.10.2019
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 25.06.2019-24.09.2019, MsÚ WC ženy
« naspäť 1234... 617 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.