portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
zriaďovateľ mesto Hurbanovo
zverejnené dokumenty: 27
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20219004
zmluva
Softip a.s
36785512
5 460,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Licennčná zmluva - SOFTIP a.s.
Dodatok č. 16 k zmluve zo dňa 29.06.2005
zmluva
Mesto Hurbanovo
003064525
43 130,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Dodatok č. 5 k zmluve HN_029/2015
zmluva
Mesto Hurbanovo
003064525
10 574,42 EUR
03.12.2019
Predmet: Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Dodatok č. 11 k zmluve zo dňa 29.06.2005
zmluva
Obec Bajč
00306363
0,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na rok 2019
D1_01/2016
zmluva
Obec Bajč
00306363
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/2016 prevádzkovanie kanalizácie Nový diel - Bajč.
Dodatok č. 10 k zmluve zo dňa 29.06.2005
oznam
Obec Bajč
00306363
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Nájom vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení
Dodatok č. 14 k zmluve zo dňa 29.06.2005
oznam
Mesto Hurbanovo
003064525
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Dodatok č. 4 k HN_029/2015
oznam
Mesto Hurbanovo
003064525
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
6/2016
zmluva
Mesto Hurbanovo
10 575,42 EUR
30.03.2017
Predmet: DODATOK č. 2 k nájomnej zmluve č. HN_029/2015
4/2016
zmluva
Mesto Hurbanovo
9 189,22 EUR
30.03.2017
Predmet: DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 20. 6. 2005
3/2016
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Dodatok č.4 K zmluve č. 45/03/07680/05 nájme časti vodného zdroja Pavlov Dvor, prevádzkovanie vrtu HH-1 v k. ú. Bohatá a preprave vody do verejného vodovodu Svätý Peter
2/2016
zmluva
Mesto Hurbanovo
6 487 808,27 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
1/2016
zmluva
Mesto Hurbanovo
0,00 EUR
30.03.2017
Predmet: DODATOK č. 13 k nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej dňa 29.6.2005
6/2015
zmluva
Obec Bajč
6 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej dňa 29. 6. 2005
4/2015
zmluva
Mesto Hurbanovo
0,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej dňa 29. 6. 2005
1/2014
zmluva
Mesto Hurbanovo
68 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Dodatok č. 11 k nájomnej zmluve o najme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej dňa 29. 6. 2005
2/2014
zmluva
Obec Bajč
3 500,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve o najme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení uzatvorenej dňa 02.03.2006
1/2016
zmluva
Obec Bajč
0,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva
5/2015
zmluva
Mesto Hurbanovo
0,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva
5/2013
zmluva
Obec Bajč
3 500,00 EUR
08.03.2017
Predmet: DODATOK č. 6 k nájomnej zmluve o nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení uzatvorenej dňa 02.03.2006
« naspäť 1 2 ďalej »