rss
Zmluva č. Servisná zmluva
Text zmluvy 858 Projekt Servisná Zmluva 2020.pdf
Predmet Servisná zmluva na hostingové služby, servisná podpora a rozvoj webových stránok spoločnosti BID, a.s..
Partner 858 Project s.r.o., IČO: 46493557, Hlavná 1650/52, Stropkov, 091 01
Cena 1200.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 31.01.2020
Dátum účinnosti 01.02.2020
Dátum podpisu 23.01.2020
Platnosť od 23.01.2020
Platnosť do 23.02.2022
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Poznámka
Prílohy
Fotodokumentácia
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.