portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 19017
rss
Zmluva č. 2020-189-PRA
Text zmluvy 2020-189-PRA .pdf
Text zmluvy bol zmenený používateľom . Dôvod zmeny: Chyba
Predmet Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a vrámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
Partner Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o, IČO: 35876654, Robotnícka 5, Bratislava, 83103
Cena 95.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 14.02.2020
Dátum účinnosti 15.02.2020
Dátum podpisu 14.02.2020
Platnosť od 14.02.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita mesačne
Poznámka
Prílohy
Fotodokumentácia
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.